Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Wandelen, samen er op uit op zondag 24 september

Lekker naar buiten, gezellig als je het samen doet. Op elke laatste zondag van de maand organiseert Werkgroep 55 Plus weer een wandeling door ons mooie Wheermolen en omgeving. Heb je een hond? Neem die gerust (aangelijnd) mee. Na afloop even gezellig napraten op het terras van het wijkplein. Neem je familie en buren mee!

We starten vanaf wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend om 14.00 uur.

Renovatie en sloop in Wheermolen-Oost

Op woensdag 19 juli was er een presentatie van Intermaris over de toekomstige sloop en renovatie van flats voor de omwonenden van de aangewezen flats in Wheermolen-Oost. Voor de bewoners van deze twaalf flats waren er al zeven presentaties georganiseerd in de afgelopen weken waar duidelijkheid werd aangegeven wat er in de komende tien jaar gaat gebeuren. Na de zomer wordt er gestart met de voorbereidingen, voor elke sloop of renovatie komt er een sociaal plan voor de bewoners.

Veel omwonenden hadden, ondanks het erg warme weer, gebruik gemaakt van de uitnodiging en vele stoelen werden er bijgezet in de zaal van de Prinsenstichting aan de Rudolf Garelsstraat. Er zijn twee onderzoeken geweest vertelde de projectleider. Een technisch en een sociaal maatschappelijk onderzoek. De technische staat van de hoogbouw is voldoende en kan worden gerenoveerd. De staat van de laagbouw is in de meeste gevallen onvoldoende en zal grotendeels worden gesloopt. Er zijn 444 gesprekken gevoerd met bewoners van de 872 woningen vertelde Daniëlle Rozemond en daar kwamen veel klachten over tocht, schimmel, geluidsoverlast, criminaliteit en vuil in en rondom de flats naar voren. Intermaris zal bij renovatie en nieuwbouw de woningen goed laten isoleren waardoor ze het energie zuinige label B krijgen en tochtvrij zullen zijn. De eerste sloop zal plaats vinden aan de lage flats van de Rudolf Garels- en Gouwzeestraat.

Lees meer...

Wheermolenbrug voor onderhoud weer dicht

Maandag 7 augustus start de gemeente met de laatste fase van het groot onderhoud aan de Wheermolenbrug. Het werk is rond vrijdag 1 september klaar. Dit levert voor auto en bus verkeer overlast op, fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug.

Om te voorkomen dat de brug negen weken achter elkaar dicht moest is er in januari een aantal technische onderdelen vervangen en werd er onderhoud uitgevoerd aan de draaiende delen. Nu wordt de stalen brugconstructie geschilderd en het asfalt op de afritten van de brug vervangen. Er komt een fonkelnieuw composiet brugdek, gemaakt van glasvezel die het oude versleten brugdek vervangt. Met dit onderhoud verlengen we de levensduur van de brug tot wel twintig jaar.

Het 50 jarig bestaan werd een groot feest in Wheermolen

Op zaterdag 1 juli vierde onze wijk Wheermolen het vijftig jarig bestaan met een grote markt op zeven plaatsen door de hele wijk. De ruim driehonderd kramen stonden in de ochtend al gereed en om half elf werden de eerste koopjes al weggehaald bij de Bernard Zweers flat. Het was overal een drukte van belang en nadat burgemeester Don Bijl en Wethouder Mario Hegger om één uur de opening hadden verricht kon het feest beginnen en stroomden de vele bezoekers langs de kramen.

Lees meer...

Overeenkomst ondertekend voor bouw 102 woningen Stekeldijk

De gemeente en Van Wijnen Projectontwikkeling hebben woensdag 31 mei 2017 een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige evenemententerrein aan de Stekeldijk in Purmerend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de bouw van 102 woningen in de wijk Wheermolen.

Lees meer...

Wereldmarkt in Islamitische Basisschool De Roos

Op woensdag 24 mei j.l. hield IBS De Roos aan de Mercuriusweg een inloop wereldmarkt. Vele buurtgenoten in de omgeving van de Mercuriusweg gingen op de uitnodiging van de school in en liepen door de klaslokalen die telkens een ander land voorstelden.

Lees meer...

Verslag Groot Wijkoverleg Wheermolen van 13 mei 2017

In het Wijkplein Where vond op 13 mei j.l. het jaarlijkse groot Wijkoverleg Wheermolen plaats. Totaal waren er 60 vertegenwoordigers van de diverse flatcommissies aanwezig. De opening werd gedaan door Wil Matthijsen, voorzitter van de Wijkkerngroep Wheermolen, die zei blij te zijn met de grote opkomst en de vele sprekers. Kort samengevat werd de volgende informatie door de diverse sprekers verstrekt. De sprekers werden aangekondigd door Henk de Kruijf.

Lees meer...

Dansmiddag met de Golden Oldies in Triton op zondag 26 maart

Er moesten tafels en stoelen worden bijgezet door de vrijwilligers om alle mensen die waren gekomen voor de golden oldies, een plaats te geven. Om twee uur draaide diskjockey Hennie Overdijk zijn eerste nummer uit de jaren 50, 60 en 70 en gelijk zat de stemming er in. Er werd gedanst en meegezongen in de volle zaal met de herkenbare melodieën en aan de quiz wie raad de plaat deed iedereen mee. Er werden vele verzoeknummers uit zijn enorme collectie gedraaid door Hennie, er was voor elk wat wils. Een fijne middag voor de enthousiaste bezoekers die na afloop vroegen aan de vrijwilligers van de Werkgroep 55 Plus voor een herhaling.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.