Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

BotterhoekHuidige situatie bij de ingang van de Botterhoek en rechts het gebouw van de tandarts.  De plek waar alle verzorgende diensten weer terug moeten keren.


 

 

De Anne Franklaan, waar te zien is dat de afstand tussen het verkeer en de ingang van de woningen duidelijk breder is en de weg ruimer.

 

 

Gaat het bouwen aan de Stekeldijk nog door?

De plannen voor het bouwen van 102 appartementen aan de stekeldijk ( het evenementen terrein achter de Botterhoek) hebben de afgelopen maanden de bewoners van de Botterhoek en de omwonenden volop bezig gehouden.
De plannen voor de bouw van drie appartementen gebouwen van zes en vier woonlagen dicht tegen de spoorlijn werd in januari gepresenteerd door de project ontwikkelaar firma van Wijnen. Al snel ontstond een klankbordgroep van bewoners die tegen de hoogte van de gebouwen waren maar vooral tegen de voorgenomen ontsluitingsweg langs de ingang van de Botterhoek. Er werden 144 handtekeningen opgehaald en na een aantal vergaderingen van de klankbordgroep bezocht een afvaardiging de politieke partijen die een beslissing moesten nemen over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

Lees meer...

Fietsen op zondag

De werkgroep 55 Plus fietst niet alleen op donderdagmiddag om de veertien dagen maar gaat ook, zolang het weer het toelaat, ook op zondagmiddag 9 oktober fietsen.
We verzamelen om 13.00 uur voor het Wijkplein/Tritongebouw hoek Churcilllaan/ Meteorenweg. De fietstocht staat weer onder leiding van Ria Ruijg en Barend Bosma die een route rijden rondom Purmerend van ongeveer 20 km. Stap op de fiets en kom naar het Wijkpleina

Wandelen op zondagmorgen

Op zondagmorgen 25 september om 10.30 uur verzamelde de wandelaars op het wijkplein in het Triton gebouw om met elkaar te gaan wandelen in Wheermolen. Het was een initiatief van de werkgroep 55Plus, een aantal jongeren uit Weidevenne en Clup welzijnswerk in het kader van eenzaamheid. De tocht ging vanaf Triton via de Hannie Schaftstraat naar de ringvaart en we kwamen door de heemtuin op de trimbaan terecht. Een aantal van de zestien wandelaars hadden hun honden meegenomen die het ook erg naar hun zin hadden en een duik in de ringvaart namen. Voor een aantal mensen was het de eerste keer dat ze in dit mooie stukje van Wheermolen kwamen. Onderweg werd volop gepraat over allerlei onderwerpen met mensen die elkaar nog nooit hadden gezien. We keerden terug op het wijkplein, via de Stekeldijk en langs het station, waar de koffie voor ons gereed stond. Wandel, een fietstocht of met koken op de zondag met andere mensen is voor vele een goede onderbreking van de dagelijkse sleur.We gaan op 9 september ( met goed weer) fietsen in de omgeving van Purmerend, een tocht van ongeveer 20 km.

Lees meer...

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.