Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

donderdag 16 november 2017: Presentatie - 'De plantage, een buurt om van te houden'

Presentatie door Jan Broekhuizen over Amsterdam

'De plantage, een buurt om van te houden'

De plantage is de buurt van de Hortus en van Artis, van terrassen en restaurants, van scholen en zorginstellingen, van theaters, dichters, beeldhouwers en bouwmeesters. Het is ook een doorleefde buurt, met monumenten die tot nadenken stemmen. De Plantage is misschien wel de meest gevarieerde buurt van Amsterdam. Waar anders vind je zulke lommerrijke straten? Kortom: 'De plantage….. een buurt om van te houden'.

 

 

U bent van harte welkom op donderdag 16 november 2017
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Wijkplein Where, Triton 73, hoek Churcilllaan / Meteorenweg
De toegang is gratis met koffie of thee in de pauze

Aangeboden door: Wijkkerngroep Wheermolen, werkgroep 55Plus en Clup Welzijn.

Openingsfeest Prinsenstichting, locatie Vrouwenzandstraat

De nieuwe fraaie woonvoorziening is klaar, de meeste schilderijtjes hangen. Tijd voor een feestelijke opening. Familie, vrienden en ook buren waren uitgenodigd. En feestelijk was het met prachtig uitgedoste artiesten en leuke spellen ter verhoging van de feestvreugde.

Een van de bewoners, Danny Ernsten, vertelde dat hij er nu alweer vijf maanden woont. Hij vindt het heerlijk want hij heeft hier nu een eigen kamer met toilet en badkamer. Het winkelcentrum zo vlakbij is ook prettig. Daar gaat hij dan ook wel eens heen om een boodschap te doen. Anoeska Bodmann, een van de begeleiders, vertelde dat de locatie 5 verschillende groepen huisvest. Hier is 24 uurs zorg voor aanwezig. Er zijn ongeveer 30 à 35 mensen werkzaam.

Elke groep heeft een eigen gezamenlijke huiskamer en keuken die de begeleiders zelf hebben mogen inrichten. Hierbij hadden de bewoners ook een stem in het kapittel. Gezellige huiskamers, zijn het resultaat. Ook bijzonder is dat er elke avond op de groepen gekookt wordt. De groepen bestaan uit ongeveer 9 personen. Zelf zegt ze erover, ik ben hier gewoon moeder van een groot gezin.

De nieuwe bewoners van de Vrouwenzandstraat zijn in goede vertrouwde handen. Je ziet aan alles dat met liefde en toewijding, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van bewoners een fijne, veilige nieuwe woonplek is gecreëerd. Het bevorderen van zo groot mogelijke zelfstandigheid is het belangrijkste doel.

Kortom, een plek om als buurt en als wijk trots op te zijn!

Lees meer...

Presentatie: Winkelen in Purmerend, vroeger en nu

Een presentatie over winkelen door de jaren heen in onze stad door Tineke Abercrombie, VHP (Vereniging Historisch Purmerend). We gaan terug naar de tijd waar ambachtslieden en boeren hun koopwaar naar de stad brachten en langs de deuren gingen. Later ontstonden winkels en de winkelier woonde achter het huis en kwam naar voren als de klant met de bel rinkelde. U krijgt een blik achter de toonbank, het interieur en de mensen die altijd klaar stonden. Daarna kwamen de supermarkten en groot winkel bedrijven en nu is online shoppen voor een aantal mensen een bijna dagelijkse bezigheid.

U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober 2017
Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM te Purmerend
aanvang: 14.00 uur (zaal open: 13.30 uur)
toegang én koffie of thee in de pauze zijn gratis

Renovatie en sloop in Wheermolen-Oost

Op woensdag 19 juli was er een presentatie van Intermaris over de toekomstige sloop en renovatie van flats voor de omwonenden van de aangewezen flats in Wheermolen-Oost. Voor de bewoners van deze twaalf flats waren er al zeven presentaties georganiseerd in de afgelopen weken waar duidelijkheid werd aangegeven wat er in de komende tien jaar gaat gebeuren. Na de zomer wordt er gestart met de voorbereidingen, voor elke sloop of renovatie komt er een sociaal plan voor de bewoners.

Veel omwonenden hadden, ondanks het erg warme weer, gebruik gemaakt van de uitnodiging en vele stoelen werden er bijgezet in de zaal van de Prinsenstichting aan de Rudolf Garelsstraat. Er zijn twee onderzoeken geweest vertelde de projectleider. Een technisch en een sociaal maatschappelijk onderzoek. De technische staat van de hoogbouw is voldoende en kan worden gerenoveerd. De staat van de laagbouw is in de meeste gevallen onvoldoende en zal grotendeels worden gesloopt. Er zijn 444 gesprekken gevoerd met bewoners van de 872 woningen vertelde Daniëlle Rozemond en daar kwamen veel klachten over tocht, schimmel, geluidsoverlast, criminaliteit en vuil in en rondom de flats naar voren. Intermaris zal bij renovatie en nieuwbouw de woningen goed laten isoleren waardoor ze het energie zuinige label B krijgen en tochtvrij zullen zijn. De eerste sloop zal plaats vinden aan de lage flats van de Rudolf Garels- en Gouwzeestraat.

Lees meer...

Het 50 jarig bestaan werd een groot feest in Wheermolen

Op zaterdag 1 juli vierde onze wijk Wheermolen het vijftig jarig bestaan met een grote markt op zeven plaatsen door de hele wijk. De ruim driehonderd kramen stonden in de ochtend al gereed en om half elf werden de eerste koopjes al weggehaald bij de Bernard Zweers flat. Het was overal een drukte van belang en nadat burgemeester Don Bijl en Wethouder Mario Hegger om één uur de opening hadden verricht kon het feest beginnen en stroomden de vele bezoekers langs de kramen.

Lees meer...

Overeenkomst ondertekend voor bouw 102 woningen Stekeldijk

De gemeente en Van Wijnen Projectontwikkeling hebben woensdag 31 mei 2017 een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige evenemententerrein aan de Stekeldijk in Purmerend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de bouw van 102 woningen in de wijk Wheermolen.

Lees meer...

Wereldmarkt in Islamitische Basisschool De Roos

Op woensdag 24 mei j.l. hield IBS De Roos aan de Mercuriusweg een inloop wereldmarkt. Vele buurtgenoten in de omgeving van de Mercuriusweg gingen op de uitnodiging van de school in en liepen door de klaslokalen die telkens een ander land voorstelden.

Lees meer...

Verslag Groot Wijkoverleg Wheermolen van 13 mei 2017

In het Wijkplein Where vond op 13 mei j.l. het jaarlijkse groot Wijkoverleg Wheermolen plaats. Totaal waren er 60 vertegenwoordigers van de diverse flatcommissies aanwezig. De opening werd gedaan door Wil Matthijsen, voorzitter van de Wijkkerngroep Wheermolen, die zei blij te zijn met de grote opkomst en de vele sprekers. Kort samengevat werd de volgende informatie door de diverse sprekers verstrekt. De sprekers werden aangekondigd door Henk de Kruijf.

Lees meer...

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.