Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Vertrek voorzitter Wijkkerngroep Wheermolen, Jan de Vries

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Purmerend haar beleid gewijzigd inzake het contact met haar burgers, het zogenaamde van buiten naar binnen werken. Bewonerscommissies of flatteams en bewoners staan tegenwoordig in direct contact met de gemeente en dit ook via de Wijkmanager. Hierdoor is de rol van de Wijkkerngroep gewijzigd.

In de vergadering van de Wijkkerngroep van 21 december 2016 heeft de voorzitter aangegeven naar aanleiding van het bovenstaande te stoppen als voorzitter.

De overige leden van de Wijkkerngroep Wheermolen hebben besloten dat er nog voldoende redenen zijn om verder te gaan. Tot er een nieuwe voorzitter is gevonden zal de vicevoorzitter Wil Matthijsen de functie van voorzitter waarnemen.

Tot slot wil de Wijkkerngroep Jan de Vries hartelijk danken voor zijn inzet.

Onderhoud aan Wheermolenbrug

Op maandag 16 januari start de gemeente met groot onderhoud aan de Wheermolenbrug. Het werk is rond maandag 6 februari klaar. Dit levert voor verkeer de nodige overlast op. De doorgaande route over de Churchilllaan wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid over de Hoornse brug. Vervelend, maar noodzakelijk. Onderhoud aan de Wheermolenbrug is hard nodig.

Om het werk goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de Wheermolenbrug 3 weken dicht gaat voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers en fietsverkeer kunnen nog over de brug tot 27 jan. Daarna gesloten voor alle verkeer tot maandag 30 jan. en het weekend van 3 feb. tot maandag 6 feb. 05.00 uur. Daarna is deze belangrijke brug voor Wheermolen weer open.

Eindelijk wordt Wherepark gebouwd

Het was druk op vrijdag 16 december in de tent in Wheermolen-West die Intermaris had opgezet aan de Mercuriusweg. De bouwondernemer en mensen van woningcoöperatie Intermaris zorgde er voor dat de vele belangstellenden antwoord kregen op hun talloze vragen en uitleg bij de tekeningen en plattegronden.

De huidige 102 vaste bewoners van de laagbouw aan de Meteorenweg en Planetenstraat krijgen voorrang bij de toewijzing als de te bouwen nieuwe woningen in de Driehoek in 2018 gereed zijn. Hun huidige woningen in het middengebied worden dan gesloopt. De keuzevolgorde voor de 38 appartementen en 65 laagbouw woningen is afhankelijk van de woonduur in hun te slopen woning.

Lees meer...

Kersttafels in het Makado

De kersttafels zagen er feestelijk uit op zondagmorgen 10 december om 11.00 uur in de hal van winkelcentrum Makado.

Zestig mensen uit heel Purmerend kwamen bij elkaar door de facebook groep 'Eenzaam in Purmerend' om samen van een kerstbrunch te genieten. Kristel van Gelderen en Vincent Sewgobint hadden het initiatief genomen. Samen met vele vrijwilligers en de medewerking van de winkels van het Makado werd het een prachtig evenement. Wethouders Evelien Tijmstra en Harrry Rotgans aten heerlijk mee en ook zij genoten van de zang en muziek van het meezingkoor ’t Bonte Levenslied Purmerend.

Lees meer...

Bouwen aan de Stekeldijk

Opnieuw zat de publieke tribune op 8 december bij de behandeling van de Stekeldijk in de commissie SOB in de raadszaal weer vol met 70 ongeruste bewoners van de Botterhoek en omgeving.

De vorige vergadering op 6 oktober, over het bouwen van 102 appartementen aan de Stekeldijk werd afgebroken door de negatieve houding van de ontwikkelaar. Er is opnieuw overleg geweest tussen wethouder Hans Krieger en de klankbordgroep in de Botterhoek waar drie mogelijkheden van ontsluiting zijn besproken. De bewoners kozen voor optie 4E en niet variant 2 wat de voorkeur van het college is.

Lees meer...

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.