Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Bouwen aan de Stekeldijk

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV heeft een plan ontwikkeld om op het voormalig evenementen terrein (tussen het fietstunneltje en ISIS volkstuinen) aan de Stekeldijk  drie woongebouwen van totaal 102 appartementen te gaan bouwen.
Het was heel druk op 12 januari in de gemeenschappelijke ruimte van de Botterhoek van de ouderenflats aan de Botterstraat. De buurtbewoners waren massaal opgekomen op de uitnodiging voor een informatieavond van de projectontwikkelaar.

Na het openingswoord van wethouder Hans Krieger die de noodzaak van bouwen in Purmerend aanstipte kreeg project ontwikkelaar Rob de Groot het woord. Hij gaf aan de hand van een aantal sites aan wat de plannen waren. Er komen drie woongebouwen langs de spoorrails. Twee woongebouwen  met zes woonlagen met in totaal 64 huur appartementen van 80 m² woonoppervlakte in de vrije sector en één gebouw  van vier woonlagen met 38 koop appartementen  voor  starters met een oppervlakte van 50 m².
De zaal hoorde de plannen met gemengde gevoelens aan en er kwamen veel vragen met name die betrekking hadden op de ontsluitingswegen naar het project. Dit is een probleem wat niet gemakkelijk is op te lossen en Rob de Groot gaf vier mogelijkheden aan waarbij vooral rekening moet worden gehouden met het drukke fietsverkeer van scholieren. Ook het verwijderen van de vele bomen in dit gebied en het aantal van 130 parkeerplaatsen riep ook vragen op. Na afloop werden briefjes uitgedeeld waarop de mensen hun vragen op papier konden zetten en die in de komende perioden beantwoord gaan worden. De gemeenteraad van Purmerend besluit in het voorjaar of zij akkoord gaan met de plannen, er zal dan een bestemmingsplan wijziging moeten komen.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.