Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Bijeenkomst flat en bewonersteams Wheermolen

Wijkkerngroep Wheermolen organiseerde op zaterdag 19 maart een bijeenkomst waar leden van flat en buurtteams ruim aanwezig waren en geïnteresseerd naar de opening van voorzitter Jan de Vries luisterden. Hij stelde de aanwezige wethouder Roald Helm, wijkmanager Edwin Färber en vertegenwoordigers van Intermaris, soc. Wijkteam en wijkagent Bob van den Bergh voor.

Daarna vertelde hij over de werkzaamheden van de wijkkerngroep die gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente geeft. Ze zorgen voor de communicatie tussen bewoners en gemeente en andere organisaties zoals woningbouw, huurders en huiseigenarenverenging.
Er zijn twee werkgroepen in de wijkkerngroep. Simon Slagt vertelde over wat de werkgroep 55 Plus doet voor eenzame ouderen in de wijk en het organiseren van fietstochten, voorlichting en ontspanning middagen. Martin Huijbrechtse sprak over de werkgroep veiligheid, infrastructuur en groen over aanpassingen van bestrating, geluidsoverlast, snoeien en verkeerveiligheidsmaatregelen. Het waren de commissieleden van de ouderenflats Bernard Zweers en Anne Frank flat “het dagboek” die daarna vertelden wat zij organiseren voor hun medebewoners, zoals markten, recepties, busreisjes, presentjes met de kerst en hoe zij de omgeving schoon en leefbaar houden.
Na de koffie kwamen de vragen aan de medewerkers van o.a. Intermaris en vertelde Els Visser en Danielle Rozemond over de plannen over nieuwbouw en renovatie van flats in onze wijk. Geert Heikens van Clup gaf de aanwezigen een beeld van de werkzaamheden van het sociale wijkteam en mogelijkheden die er voor de bewoners zijn. Vragen werden verder gesteld aan de wethouder, wijkmanager en politie over allerlei onderwerpen die de bewoners bezig houden. Het was een nuttige bijeenkomst voor alle vertegenwoordigers besloot voorzitter Jan de Vries deze ochtend en nodigde de aanwezigen uit voor een lunch in het restaurant van de zorgcirkel.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.