Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Bouw van 50 appartementen op de plaats van ’t Noot

Op maandag 11 april waren de bewoners die rondom ’t Noot wonen in Triton uitgenodigd door de gemeente om de plannen aan te horen voor het te bouwen complex aan de Churchilllaan/ J. P. Grootstraat.
Projectontwikkelaar Synchroon is gekozen om dit project uit te voeren, vertelde wethouder Hans Krieger, om 50 woningen voor starters en ouderen te bouwen met een grootte van 50 tot 120 m2.     
In het gebouw komt ook plaats voor een huisartsen praktijk, fysiotherapeut en andere zorgvoorzieningen.

Het midden gedeelte bevat vier woonlagen en met op de hoeken acht en zes woonlagen en het parkeren komt aan de straatzijde van de Churcilllaan vertelde Eric Blok, namens Synchroon.
Het worden koop en vrije sector woningen. We willen de bewoners betrekken bij dit project en stellen voor om een klankbordgroep op te richten met ongeveer 10 bewoners.
De ongeveer zestig aanwezige bewoners schrokken van de hoge bebouwing en de parkeer gelegenheden aan de straatzijde die volgens hen, grote problemen gaan geven. Over de plannen voor het zorghotel van enige jaren geleden hebben we vele avonden vergaderd en alles begint nu weer opnieuw. Vooral de bewoners van de Richard Holtstraat klaagden dat ze in de toekomst tegen  hoge blokken aankijken en dat de waarde van hun huizen omlaag gaat. Het plan voor “Wheerlicht “, de naam voor dit project, zal nog vele avonden van overleg vergen.Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.