Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Wherelds, verschil mag er zijn.

Elk jaar voert OBS Wheermolen een project uit dat meerdere weken duurt. Er wordt dan een thema gekozen en de hele school staat compleet in het teken van dit thema. Dit jaar is er gekozen voor WHERELDS, verschil mag er zijn (de h achter de w is bewust gekozen, omdat de school in de Wheermolen staat). De afgelopen drie weken is iedereen op school met dit thema bezig geweest.
Op de school zitten 420 leerlingen. Kijkend naar de afkomst van de ouders, gaat het hierbij om meer dan 40 verschillende nationaliteiten. Binnen elke nationaliteit heeft iedereen natuurlijk ook nog zijn eigen achtergrond. Kortom, ieder mens is uniek. Door er in het project nog extra de nadruk op te leggen, wil OBS Wheermolen de kinderen leren dat verschillen interessant zijn.

In samenwerking met Clup Welzijn, de bibliotheek, muziekschool Waterland, Bureau Discriminatiezaken, de stichting Educare, en niet te vergeten heel veel ouders, zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Er is muziek gemaakt, samen gekookt, er zijn winkels bezocht, er is gedanst, geknutseld en nog veel meer. Er zijn ook theatervoorstellingen gegeven. Het was mooi om te zien dat ouders bereid waren om op school te komen vertellen over hun achtergrond of een gerecht uit hun thuisland te komen koken. Door eens anders te eten, of andere muziek te horen ontdekken de kinderen dat anders ook leuk kan zijn. En als je het eten niet lekker vindt, mag dat natuurlijk ook gezegd worden.
OBS Wheermolen is er trots op dat ze hebben laten zien dat verschil er mag zijn vindt directeur Arnold Peet. Dit uitgangspunt stopt natuurlijk niet na afloop van de projectweken. Daar blijven ze mee doorgaan. En als het op een basisschool lukt, dan moet het uiteindelijk in de rest van de wereld toch ook mogelijk zijn?

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.