Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Burendag in Wheermolen

Op 24 september waren groepen bewoners van onze wijk Wheermolen op verschillende plekken bij elkaar gekomen om onder een  stralende zon gezellig burendag met elkaar te vieren.
Het was in de morgen al vroeg druk bij de kramen bij de Bernard Zweers flat waar een markt werd gehouden. Vanaf zes uur in de ochtend waren de vrijwilligers in de weer om de kramen in te richten met allerlei spulletjes, boeken en meubels die het hele jaar waren opgespaard. Er werd gratis koffie en thee geschonken en daar maakten de vele bezoekers, waaronder wethouder Mario Hegger, dankbaar gebruik van. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de bewoners van seniorenflat.
Tussen de Aakstraat en Jolstraat achter de Henri Dunantstraat werd een tent en grote opblaasbare speeltoestellen door de leden van de buurtvereniging de Vijfmaster opgesteld. De kinderen vermaakten zich de hele dag met allerlei spelletjes en de ouderen zaten gezellig aan de koffie. Om 17.00 uur ging de barbecue aan en het was weer smullen voor groot en klein. Het is goed om met buren in gesprek te komen die je anders alleen maar een goedemorgen of avond wenst.

De burendagen die goed georganiseerd waren en op een grote belangstelling konden rekenen kregen bijdragen van het oranjefonds en gemeente.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.