Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Wandelen op zondagmorgen

Op zondagmorgen 25 september om 10.30 uur verzamelde de wandelaars op het wijkplein in het Triton gebouw om met elkaar te gaan wandelen in Wheermolen. Het was een initiatief van de werkgroep 55Plus, een aantal jongeren uit Weidevenne en Clup welzijnswerk in het kader van eenzaamheid. De tocht ging vanaf Triton via de Hannie Schaftstraat naar de ringvaart en we kwamen door de heemtuin op de trimbaan terecht. Een aantal van de zestien wandelaars hadden hun honden meegenomen die het ook erg naar hun zin hadden en een duik in de ringvaart namen. Voor een aantal mensen was het de eerste keer dat ze in dit mooie stukje van Wheermolen kwamen. Onderweg werd volop gepraat over allerlei onderwerpen met mensen die elkaar nog nooit hadden gezien. We keerden terug op het wijkplein, via de Stekeldijk en langs het station, waar de koffie voor ons gereed stond. Wandel, een fietstocht of met koken op de zondag met andere mensen is voor vele een goede onderbreking van de dagelijkse sleur.We gaan op 9 september ( met goed weer) fietsen in de omgeving van Purmerend, een tocht van ongeveer 20 km.

We wandelen weer op zondag 23 oktober en om 16.00 uur koken we soep. Werkgroep 55 Plus en Clup hopen dat u op  er een volgende keer ook bij bent.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.