Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Gaat het bouwen aan de Stekeldijk nog door?

De plannen voor het bouwen van 102 appartementen aan de stekeldijk ( het evenementen terrein achter de Botterhoek) hebben de afgelopen maanden de bewoners van de Botterhoek en de omwonenden volop bezig gehouden.
De plannen voor de bouw van drie appartementen gebouwen van zes en vier woonlagen dicht tegen de spoorlijn werd in januari gepresenteerd door de project ontwikkelaar firma van Wijnen. Al snel ontstond een klankbordgroep van bewoners die tegen de hoogte van de gebouwen waren maar vooral tegen de voorgenomen ontsluitingsweg langs de ingang van de Botterhoek. Er werden 144 handtekeningen opgehaald en na een aantal vergaderingen van de klankbordgroep bezocht een afvaardiging de politieke partijen die een beslissing moesten nemen over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

Donderdag 6 oktober was er een commissie vergadering in het stadhuis waar ongeveer tachtig bewoners van de Botterbuurt aanwezig waren, waarvan tien mensen die van voornemens waren om in te spreken en hun bezwaren tegen de voorgenomen plannen van het college kenbaar te maken. Nadat mevr. Sabina Breure als eerste aangaf dat het plan 2 van de gemeente onveilig was en de buurt voor plan 4d, de weg door de Anne Franklaan en een afslag naar de appartementen een betere oplossing vond. Tot verrassing van alle aanwezigen, ook van wethouder Krieger, kwam mevr. Claudia Frankenreiter van projectontwikkelaar Van Wijnen aan het woord. Ze vertelde dat als plan 4d goedgekeurd zou worden door de gemeenteraad dat niet alleen één van de investeerders zich terug trok maar ook projectontwikkelaar Wijnen. De verbazing was groot en de commissieleden spraken van chantage en wilde het agendapunt niet verder bespreken. De overige negen insprekers gingen samen met de buurtgenoten teleurgesteld naar huis. De vraag is nu, gaat er nog gebouwd worden aan de Stekeldijk? 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.