Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

De stem van het water

Op donderdag 17 november vertoont de Werkgroep 55-Plus een film van Bert Haanstra.
Met deze film uit 1966 blijkt hoe Nederland en het water onverbrekelijk bij elkaar horen. De rolprent toont beelden van water in zijn rustgevende gedaante een plaats van werk en vermaak, maar ook als bron van dreiging en ongeluk. Haanstra vond dit een goed onderwerp voor het maken van deze filmdocumentaire. Treffend weet hij de schoonheid van het landschap aan de kusten van ons landje in beeld te brengen. In anderhalf uur, met de gebruikelijke pauze voor thee en koffie, zien we talrijke mensen die wonen, werken en recreëren op en aan het water. We heten u van harte welkom in de grote zaal wijkplein Where, Triton, op donderdag 17 november. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.