Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Bouwen aan de Stekeldijk

Opnieuw zat de publieke tribune op 8 december bij de behandeling van de Stekeldijk in de commissie SOB in de raadszaal weer vol met 70 ongeruste bewoners van de Botterhoek en omgeving.

De vorige vergadering op 6 oktober, over het bouwen van 102 appartementen aan de Stekeldijk werd afgebroken door de negatieve houding van de ontwikkelaar. Er is opnieuw overleg geweest tussen wethouder Hans Krieger en de klankbordgroep in de Botterhoek waar drie mogelijkheden van ontsluiting zijn besproken. De bewoners kozen voor optie 4E en niet variant 2 wat de voorkeur van het college is.

De meerderheid van de 9 insprekers, die vooral de veiligheid van de oudere bewoners van de Botterhoek voorop stelden, waren voor variant 4E. Mevr. Breure gaf nog aan dat het dan slechts om één gevaarlijke fietskruising gaat en niet om drie zoals bij de andere varianten. Er werd ook nog gesproken over de bodemvervuiling op het te bebouwen terrein en de drempels op de Anne Franklaan die schade aan de woningen veroorzaken.

Na het beantwoorden van de vragen van de commissieleden door Wethouder Krieger die aangaf dat het college de doelstelling van buiten naar binnen werken ook hier in de praktijk heeft gebracht. Daarna spraken de fracties zich uit of namen het terug naar de fractie. De Stadspartij, PvdA, AOV en Trots waren voor ontsluitingsweg variant 4E wat een krappe meerderheid zou betekenen. Op de raadsvergadering van donderdag 22 december valt de beslissing voor welke ontsluitingsweg gekozen gaat worden. 
Donderdag 22 december werd op de raadsvergadering, waar weer veel mensen van de Botterstraat en omgeving aanwezig waren, de beslissing over de ontsluitingsweg genomen. Met slechts 3 tegen stemmen en 31 voor werd een amendement van VVD aangenomen. De ontsluitingsweg over de Anne Franklaan met een vrij liggend fietspad wordt werkelijkheid. Een grote overwinning voor de klankbordgroep en alle bewoners die zich hebben ingezet. Gefeliciteerd!! Voor wethouder Hans Krieger rest nog een schone taak om te onderhandelen met de projectontwikkelaar.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.