Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Eindelijk wordt Wherepark gebouwd

Het was druk op vrijdag 16 december in de tent in Wheermolen-West die Intermaris had opgezet aan de Mercuriusweg. De bouwondernemer en mensen van woningcoöperatie Intermaris zorgde er voor dat de vele belangstellenden antwoord kregen op hun talloze vragen en uitleg bij de tekeningen en plattegronden.

De huidige 102 vaste bewoners van de laagbouw aan de Meteorenweg en Planetenstraat krijgen voorrang bij de toewijzing als de te bouwen nieuwe woningen in de Driehoek in 2018 gereed zijn. Hun huidige woningen in het middengebied worden dan gesloopt. De keuzevolgorde voor de 38 appartementen en 65 laagbouw woningen is afhankelijk van de woonduur in hun te slopen woning.

Het grasveld in de Driehoek ligt al tien jaar te wachten op bebouwing. Mede door de crisis was er door Intermaris, voorheen Wherestad, weinig mogelijkheden om te gaan bouwen vertelde directeur Han Leurink. De start van de bouw is in juli 2017 en als alle oude woningen gesloopt zijn in het middengebied komen er nog 100 woningen bij. De 38 appartementen hebben een oppervlakte van 90 m² en de laagbouw van drie en vier kamerwoningen krijgen een oppervlakte van 90 en 105 m² Het gehele project Wherepark zal in 2020 gereed zijn. De nieuwe sociale huurwoningen zullen de wijk Wheermolen-West een heel ander aanzien geven.

Klik hier voor meer infomatie over Wherepark.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.