Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Vertrek voorzitter Wijkkerngroep Wheermolen, Jan de Vries

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Purmerend haar beleid gewijzigd inzake het contact met haar burgers, het zogenaamde van buiten naar binnen werken. Bewonerscommissies of flatteams en bewoners staan tegenwoordig in direct contact met de gemeente en dit ook via de Wijkmanager. Hierdoor is de rol van de Wijkkerngroep gewijzigd.

In de vergadering van de Wijkkerngroep van 21 december 2016 heeft de voorzitter aangegeven naar aanleiding van het bovenstaande te stoppen als voorzitter.

De overige leden van de Wijkkerngroep Wheermolen hebben besloten dat er nog voldoende redenen zijn om verder te gaan. Tot er een nieuwe voorzitter is gevonden zal de vicevoorzitter Wil Matthijsen de functie van voorzitter waarnemen.

Tot slot wil de Wijkkerngroep Jan de Vries hartelijk danken voor zijn inzet.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.