Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Honderd Jaar Amsterdamse School

'Beeldhouwen met Bakstenen'

Lezing door Dick Wijers in Wijkplein Where, Triton 73

donderdag 16 februari naar Triton, aanvang 14.00 uur

In het begin van de 20e eeuw broeit het onder de jonge Amsterdamse architecten, ontwerpers en kunstenaars. Zij braken met de soberheid, strenge strakke lijnen werden omgeruild voor golvende patronen. De huizen en kantoren kregen een warme uitstraling, ook in sociale woningbouw.

Het Hallenproject Tollensstraat
Omstreeks 1995 verliet het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) de tramremise aan de Tollensstraat in Amsterdam-West. De verloedering sloeg toe, er moest iets met het gebouw gebeuren. In 2005 werd het plan van André van Stigt door het gemeentebestuur en de buurt aangenomen. In 2013 was het Hallenproject voltooid.

Dick Wijers zal beide onderwerpen met PowerPoint presentatie nader toelichten. De toegang met koffie en thee in de pauze is gratis.

Dit wordt u aangeboden door de werkgroep 55 Plus en Clup welzijn.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.