Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Voorlichting nieuwbouw ’t Noot op 7 maart 2017

Op 7 maart j.l. werd in de kerk van het Apostolisch Genootschap een voorlichtingsavond gehouden over de nieuwbouw van een appartementengebouw op de plaats van ’t Noot. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig, voornamelijk bewoners van de Richard Holstraat, Mercuriusweg en de Bernard Zweersflat. 

De avond werd begonnen met een tussenstand van zaken door de projectontwikkelaar Synchroom. Daarna vertelde wethouder Krieger het e.e.a. over het woningbeleid van de gemeente. Door de lange wachtlijsten is het noodzakelijk de komende jaren 10.000 woningen erbij te bouwen in Purmerend.

Dit is ook van belang voor de doorstroming van huurders. Eigenlijk is alles volgebouwd in Purmerend, zodat de uitbreiding gezocht moet worden in intensief bouwen op elke mogelijke plek en in de hoogte bouwen. Daarom is het van belang op de plek van ’t Noot te bouwen. 

Namens de gemeente vertelde de heer Morsch, projectleider, over het plan. Op de begane grond komt een huisarts en fysiotherapeut. De oorspronkelijke hoogte van het Zorghotel van 7 bouwlagen is omlaag gebracht naar 4. Op de hoeken van het gebouw wel 6 en 8 lagen. De buurt heeft zorgen over het parkeren en het verkeer ter plaatse. De heer Duin, namens projectontwikkelaar Synchroom, vertelde verdere bijzonderheden over het ontwerp met name over de hoogte met 4, 6 en 8 bouwlagen voor totaal 50 woningen. Ook werd verder gekeken naar het soort balkonnen. De heer Verheij, architect, vertelde over de laatste opzet t.w. 4 bouwlagen met op de hoek bij de H.Schaftstraat 6 bouwlagen. Verder krijgt iedere bewoner een parkeerplaats onderin het gebouw. Aan de weg komen parkeerplaatsen voor bezoekers van de huisarts en fysiotherapeut. Ook komen er inpandige balkons. 

De planning is nu 2e kwartaal 2017 opstellen en in 3e kwartaal 2017 indienen bestemmingsplan. Eind 2018 verkoop woningen. De actiegroep van de bewoners , met woordvoerder Ramon Hendriks, vinden dat er geen sprake is geweest van bewonersparticipatie. Het wordt een gedrocht van een gebouw. Bovendien is de koopsom van € 180.000,- te hoog voor de doelgroep. Enkeleandere bewoners stelden nog vragen over de noodzaak van een huisarts in het gebouw en over de hoogte t.o.v. de woningen. 

Meer informatie op Wheerlicht.info

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.