Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Opruimdag in Wheermolen

Op zaterdag 25 maart was er een nationale opruimdag waar tienduizenden mensen aan meededen om in hun stad en in hun buurt te ontdoen van straatvuil.

Ook in Purmerend en in onze wijk Wheermolen gingen de vrijwilligers de straten en plantsoenen af om het vuil op te rapen. Er werd begonnen om 10.00 uur gewerkt in twee ploegen van vier mensen tot 12.00 uur. Raadslid Coen Lageveen liep in zijn ploeg richting de Ringvaart en Walter Dedters ontmoette ik met zijn ploeg op de Albert Schweitzerlaan. Die vertelde dat hij in de buurt van de Gouwzeestraat eerst tweemaal in de week de straat schoonhield maar dat het veel beter ging en nu nog slechts eenmaal in de week nodig is. Als de straat schoon is zullen de mensen minder vlug de rommel op straat gooien en onze wijk een beter aanzicht geeft.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.