Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

  • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
  • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
  • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
  • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
  • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
  • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
  • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
  • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
  • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
  • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
  • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
  • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Boomfeestdag 22 maart

22 maart j.l. was het nationale boomfeestdag. Op de hoek van de Anne Franklaan en de Hannie Schaftstraat stonden een viertal 50 jaar oude bomen die, door ouderdom en omdat zij daardoor gevaar gingen opleveren, gekapt moesten worden. Boomfeestdag was een prachtige gelegenheid om op die plaats nieuwe (jonge) bomen te planten. Onder leiding van Wethouder Mario Hegger en geholpen door Geertje Lucas en Peter Beets zijn er door de leerlingen van de O.B.S. Wheermolenschool en de I.S. De Roos nieuwe bomen geplant.

Geertje Lucas en Peter Beets zijn leden van het Aktiviteitenteam van Seniorenflat “Het Dagboek” aan de Anne Franklaan die zich ervoor hebben Ingezet dat de gevaar opleverende bomen gekapt werden. Daarom werden zij uitgenodigd samen met de kinderen van beide scholen (de jeugd heeft de toekomst) en de wethouder de eerste boom te planten. Die eerste boom werd een kastanjeboom.

Symbool voor Anne Frank die immers op haar onderduikadres vanuit haar raam een mooie kastanjeboom zag staan in de tuin, waarover zij schreef in haar dagboek.

Omdat onze wijk dit jaar 50 jaar bestaat (hetgeen wij op 1 juli a.s. op grootse wijze zullen vieren) is deze boomfeestdag de “aftrap” geworden naar deze festiviteiten. Ook is inmiddels de beplanting rond het Anne Frankbeeldje geheel vernieuwd en ziet alles er weer tip-top uit.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.