Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Verslag Groot Wijkoverleg Wheermolen van 13 mei 2017

In het Wijkplein Where vond op 13 mei j.l. het jaarlijkse groot Wijkoverleg Wheermolen plaats. Totaal waren er 60 vertegenwoordigers van de diverse flatcommissies aanwezig. De opening werd gedaan door Wil Matthijsen, voorzitter van de Wijkkerngroep Wheermolen, die zei blij te zijn met de grote opkomst en de vele sprekers. Kort samengevat werd de volgende informatie door de diverse sprekers verstrekt. De sprekers werden aangekondigd door Henk de Kruijf.

Huurdersvereniging Interwhere
George van der Laan, vice voorzitter vertelde een en ander over de grootste vereniging van Waterland t.w. meer dan 5000 betalende leden. De vereniging is gestoeld op wettelijke regels zoals de Woonwet. Een belangrijke rol is weggelegd in het overleg met de gemeenten en woningcorporaties om te komen tot prestatieafspraken. De vereniging probeert ook problemen van huurders met Intermaris op te lossen. Een belangrijk aandachtspunt is de te hoge kosten van de Stadsverwarming.

Politie en Handhaving
Bob van den Berg, wijkagent, vertelde over de uitgebreide taken van een wijkagent, die helaas te weinig tijd heeft om alle zaken grondig aan te pakken. Patrick Bakker, handhaver van de gemeente, is een van de 23 handhavers, die zich bemoeien met vele zaken in de wijk. Dit zijn o.a. controle op verkoop 2e hands spullen, verkoop drank aan jeugdigen, parkeerbeleid aanhangers en caravans, aanbieden afval en hondenbeleid.

Clup Welzijn
Gezamenlijk vertellen Jo Eijkenduin en Xander Greuter over de vele zaken waarbij Clup Welzijn betrokken is in de wijk betreffende leefbaarheid zoals kinderwerk (basisscholen), jongerenwerk 13+, mentorwerk, sociaal raadslieden, psychosociale hulpverlening, verbinden van mensen, laat mensen elkaar ontmoeten, vrijwilligerswerk, ontmoeting/eenzaamheid en samenwerking Makado en Werkgroep 50+.

Intermaris
Danielle Rozemond vertelde over de stand van zaken van de vele projecten van Intermaris in de wijk. Zoals nieuwbouw Wherepark start juli 2017, renovatie Mercuriusflats 1 en 2 start juni 2017, renovatie B. Zweers flat en de Anne Frank flats. In Wheermolen-Oost nieuwbouw en renovatie van 872 woningen, hetgeen een 10 jaren project is.

Wheermolen 50 jaar
Coen Lageveen vertelde over de grote markt, die door de hele wijk wordt gehouden op 1 juli 2017 t.g.v. het 50 jarig bestaan van de wijk Wheermolen. Totaal 400 kramen, 250 voor bewoners en 150 voor betalende standhouders. Er worden oude ambachten getoond , kramen voor eten en drinken, kindervermaak. Voor vervoer door de wijk rijden er 5 paardentrams. Bij het Makado komt een groot podium voor muziek van bekende artiesten. Verder wordt samengewerkt met Spurd, Brandweer, Vereniging Historisch Purmerend, Makado, Hengelsportvereniging, Prinsenstichting en roeivereniging. Zoeken nog vrijwilligers om te helpen en natuurlijk sponsors. Opgeven en info: voorzitter @vijfmaster.nl

Gemeente Purmerend
Edwin Färber, wijkmanager is bij vele projecten in de wijk betrokken zoals nieuwe duurzame speelplaats J.P.Sweelinckstraat in overleg met de bewoners, speelplaats Mercuriusweg naast school, nieuwe jeu de boules baan hoek Anne Franklaan. Ook speelt hij een rol bij de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zoals verwarde personen en eenzame mensen, samenwerking flatcommissies, veiligheid ogen en oren project. Verder is hij betrokken bij de renovatie van de Wheermolen brug en de riool vervanging in Wheermolen-Oost. De riool vervanging wordt voorlopig stopgezet i.v.m. het onderzoek naar een andere warmtebron. Peter Morsch, projectleider gemeente vertelde over Wheerlicht, het appartementengebouw op de plaats van ’t Noot. Naast 50 koop- en huurwoningen (niet sociale sector) komen er in het gebouw een huisarts en fysiotherapie. Parkeren kan onderin het gebouw, zodat er geen parkeeroverlast ontstaat. Start bouw 4e kwartaal 2018. Oscar Rohde, projectleider van het project Stekeldijk, voormalig evenemententerrein, gaf informatie over de plannen. Er komen drie blokken langs het spoor, een van vier hoog en twee van zes hoog. Totaal 103 woningen, 38 koop en 65 huur. Start eind 2017.

Tot slot,na het bedanken van alle sprekers voor de boeiende informatie, wordt de bijeenkomst afgesloten met een lunch.

Wil Matthijsen, 26 mei 2017

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.