Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Wereldmarkt in Islamitische Basisschool De Roos

Op woensdag 24 mei j.l. hield IBS De Roos aan de Mercuriusweg een inloop wereldmarkt. Vele buurtgenoten in de omgeving van de Mercuriusweg gingen op de uitnodiging van de school in en liepen door de klaslokalen die telkens een ander land voorstelden.

We zagen prachtige klederdrachten uit Marokko, India, Somalië en Indonesië met aan de wanden informatie en bijzonderheden van het land. In Turkije was een demonstratie van de kunstvorm Ebru dat oorspronkelijk uit China komt en hier papiermarmer wordt genoemd, waarbij druppels verf in water en later op papier een prachtig resultaat liet zien. In Marokko werden de kinderen geschminkt en door de Nederlandse gang kwamen we in de aula waar het druk was aan de stalletjes met de heerlijkste gerechten. De bezoekers konden meedoen aan een speurtocht door de landen en een aantal vragen invullen op een formulier invullen. En als ze moe werden konden ze buiten in de zon genieten van de barbecue gerechten die daar werden bereid.

Een goed initiatief van de school die vanaf groep drie de kinderen kennis laat maken met andere landen en gebruiken en dat ook aan de buurt van de school liet zien.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.