Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Het 50 jarig bestaan werd een groot feest in Wheermolen

Op zaterdag 1 juli vierde onze wijk Wheermolen het vijftig jarig bestaan met een grote markt op zeven plaatsen door de hele wijk. De ruim driehonderd kramen stonden in de ochtend al gereed en om half elf werden de eerste koopjes al weggehaald bij de Bernard Zweers flat. Het was overal een drukte van belang en nadat burgemeester Don Bijl en Wethouder Mario Hegger om één uur de opening hadden verricht kon het feest beginnen en stroomden de vele bezoekers langs de kramen.

Er werd goed verkocht aan de tweedehands kramen hoorden we van alle kanten, waar de bewoners hun artikelen hadden uitgestald voor hen zelf of voor de bewonerscommissies van hun flat. Ook de kramen waar de oude beroepen zoals tin gieten, handwerken, naamborden schilderen konden op een grote belangstelling rekenen. De inwendige mens werd ook niet vergeten, de broodjes paling gingen vlot van de hand evenals de patat en ijs. Bij de Mercurius flat waren er heerlijke hapjes uit het Midden Oosten en stond de barbecue aan.

Om van de ene markt naar de andere te komen reden er paardentrams waar druk gebruik van werd gemaakt. Ook de kinderen vermaakten zich prima, onder leiding van Spurd werd er aan spellen meegedaan en de springkussens op een aantal plaatsen waren steeds druk bezet. Het kinderparadijs en de skeelervereniging waren open en ook daar hadden de kinderen het naar hun zin. Veel ouderen zagen eerst het volksdansen voor de ingang van Triton en in de grote zaal de geschiedenis van 50 jaar Wheermolen aan zich voorbij gaan, gepresenteerd door de Wijkkerngroep Wheermolen en de VHP. Het was steeds een feest van erkenning van de oude foto’s van het dempen van de Where, noodwinkeltjes aan de Boeierstraat, de schroothoop en tot slot de sloop van de Meteoren flats.

Op het parkeerterrein van winkelcentrum Makado stond een grote oplegger waar de hele middag en avond artiesten optraden. Het begon na de opening met het optreden van basis school de Roos en basis school Wheermolen die zongen de voor deze dag gemaakte liedjes en danste er vrolijk op los. In de middag was het nog rustig bij het optreden van een groot aantal artiesten, maar in de avond stroomde het terrein vol en werd er volop gedanst en mee gezongen. Om tien uur kwam het einde aan een geslaagd feest waarbij de organisatie en de vele vrijwilligers een groot compliment hebben verdiend.

Kijk voor meer op de website van Regio Purmerend.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.