Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Renovatie en sloop in Wheermolen-Oost

Op woensdag 19 juli was er een presentatie van Intermaris over de toekomstige sloop en renovatie van flats voor de omwonenden van de aangewezen flats in Wheermolen-Oost. Voor de bewoners van deze twaalf flats waren er al zeven presentaties georganiseerd in de afgelopen weken waar duidelijkheid werd aangegeven wat er in de komende tien jaar gaat gebeuren. Na de zomer wordt er gestart met de voorbereidingen, voor elke sloop of renovatie komt er een sociaal plan voor de bewoners.

Veel omwonenden hadden, ondanks het erg warme weer, gebruik gemaakt van de uitnodiging en vele stoelen werden er bijgezet in de zaal van de Prinsenstichting aan de Rudolf Garelsstraat. Er zijn twee onderzoeken geweest vertelde de projectleider. Een technisch en een sociaal maatschappelijk onderzoek. De technische staat van de hoogbouw is voldoende en kan worden gerenoveerd. De staat van de laagbouw is in de meeste gevallen onvoldoende en zal grotendeels worden gesloopt. Er zijn 444 gesprekken gevoerd met bewoners van de 872 woningen vertelde Daniëlle Rozemond en daar kwamen veel klachten over tocht, schimmel, geluidsoverlast, criminaliteit en vuil in en rondom de flats naar voren. Intermaris zal bij renovatie en nieuwbouw de woningen goed laten isoleren waardoor ze het energie zuinige label B krijgen en tochtvrij zullen zijn. De eerste sloop zal plaats vinden aan de lage flats van de Rudolf Garels- en Gouwzeestraat.

Na de presentatie kwamen vragen van omwonenden, die gingen o.a. over de 125 garages onder de lage flats die zullen verdwijnen, omdat er bij nieuwbouw geen garages mogen worden gebouwd. 'Waar moeten we heen met onze auto’s, er is nu al vaak een parkeer probleem.', klaagden de bewoners. Ook vragen over schade door het zware bouwverkeer over de vele drempels. Indien de schade aanwijsbaar is zal het vergoed worden kregen de bewoners als antwoord. Op de vraag: 'Hoe hoog worden de nieuw te bouwen appartementen?' kon de projectleider nog geen antwoord geven. Dit gaat in overleg met de gemeente. Het worden geen aaneengesloten blokken, zodat het uitzicht naar de ringvaart sterk zal verbeteren. Deze en nog vele andere vragen werden beantwoord en de bezoekers konden zich na afloop opgeven voor een “Mee Denk” groep om samen te werken aan een leefbaar Wheermolen- Oost.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.