Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

donderdag 1 februari 2018: Presentatie - 'Meester-vervalser Han van Meegeren'

Presentatie door Dick Weijers

'Meester-vervalser Han van Meegeren'

De vervalsingen van deze schilder, die leefde van 1889-1947, waren zo goed dat ze voor grote bedragen werden aangekocht door musea in de hele wereld. De nageschilderde doeken van Johannes Vermeer, Frans Hals, Gerard ter Borch en Pieter de Hoogh waren niet van echt te onderscheiden en hebben jarenlang in musea gehangen.

Dick Wijers heeft contact gehad met de zoon van Han van Meegeren, Jacques, die ook kunstschilder was en artistiek beperkt werd door de bekendheid en roem van zijn vader. In de jaren vijftig werd zijn vader in Deventer als een held vereerd en als groot schilder beschouwd.

 

 

U bent van harte welkom op donderdag 1 februari 2018
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Wijkplein Where, Triton 73, hoek Churcilllaan / Meteorenweg
De toegang is gratis met koffie of thee in de pauze.

Aangeboden door: Werkgroep 55Plus Wheermolen en Clup Welzijn.

 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.