Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Vertrek voorzitter Wijkkerngroep Wheermolen, Jan de Vries

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Purmerend haar beleid gewijzigd inzake het contact met haar burgers, het zogenaamde van buiten naar binnen werken. Bewonerscommissies of flatteams en bewoners staan tegenwoordig in direct contact met de gemeente en dit ook via de Wijkmanager. Hierdoor is de rol van de Wijkkerngroep gewijzigd.

In de vergadering van de Wijkkerngroep van 21 december 2016 heeft de voorzitter aangegeven naar aanleiding van het bovenstaande te stoppen als voorzitter.

Lees meer...

Onderhoud aan Wheermolenbrug

Op maandag 16 januari start de gemeente met groot onderhoud aan de Wheermolenbrug. Het werk is rond maandag 6 februari klaar. Dit levert voor verkeer de nodige overlast op. De doorgaande route over de Churchilllaan wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid over de Hoornse brug. Vervelend, maar noodzakelijk. Onderhoud aan de Wheermolenbrug is hard nodig.

Om het werk goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de Wheermolenbrug 3 weken dicht gaat voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers en fietsverkeer kunnen nog over de brug tot 27 jan. Daarna gesloten voor alle verkeer tot maandag 30 jan. en het weekend van 3 feb. tot maandag 6 feb. 05.00 uur. Daarna is deze belangrijke brug voor Wheermolen weer open.

Eindelijk wordt Wherepark gebouwd

Het was druk op vrijdag 16 december in de tent in Wheermolen-West die Intermaris had opgezet aan de Mercuriusweg. De bouwondernemer en mensen van woningcoöperatie Intermaris zorgde er voor dat de vele belangstellenden antwoord kregen op hun talloze vragen en uitleg bij de tekeningen en plattegronden.

De huidige 102 vaste bewoners van de laagbouw aan de Meteorenweg en Planetenstraat krijgen voorrang bij de toewijzing als de te bouwen nieuwe woningen in de Driehoek in 2018 gereed zijn. Hun huidige woningen in het middengebied worden dan gesloopt. De keuzevolgorde voor de 38 appartementen en 65 laagbouw woningen is afhankelijk van de woonduur in hun te slopen woning.

Lees meer...

Kersttafels in het Makado

De kersttafels zagen er feestelijk uit op zondagmorgen 10 december om 11.00 uur in de hal van winkelcentrum Makado.

Zestig mensen uit heel Purmerend kwamen bij elkaar door de facebook groep 'Eenzaam in Purmerend' om samen van een kerstbrunch te genieten. Kristel van Gelderen en Vincent Sewgobint hadden het initiatief genomen. Samen met vele vrijwilligers en de medewerking van de winkels van het Makado werd het een prachtig evenement. Wethouders Evelien Tijmstra en Harrry Rotgans aten heerlijk mee en ook zij genoten van de zang en muziek van het meezingkoor ’t Bonte Levenslied Purmerend.

Lees meer...

Bouwen aan de Stekeldijk

Opnieuw zat de publieke tribune op 8 december bij de behandeling van de Stekeldijk in de commissie SOB in de raadszaal weer vol met 70 ongeruste bewoners van de Botterhoek en omgeving.

De vorige vergadering op 6 oktober, over het bouwen van 102 appartementen aan de Stekeldijk werd afgebroken door de negatieve houding van de ontwikkelaar. Er is opnieuw overleg geweest tussen wethouder Hans Krieger en de klankbordgroep in de Botterhoek waar drie mogelijkheden van ontsluiting zijn besproken. De bewoners kozen voor optie 4E en niet variant 2 wat de voorkeur van het college is.

Lees meer...

Sinterklaas in Wheermolen, het was een groots feest

Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas in een open bus met wel veertig Pieten om hem heen aan in Wheermolen. Om 13.00 uur was het al druk bij de Grote Frank op de Anne Franklaan. Wethouder Evelien stapte in en de stoet kwam in beweging.

Majorettes liepen voorop, een Pietenorkest, een mooie auto en daarachter gevolgd door een rolstoel Piet en twee opa Pieten. Na de open bus van de Sint met vele zwaaiende Pieten, die volop snoepgoed uitdeelden, kwamen de volgauto’s.

Lees meer...

Wandelen, samen er op uit op zondag 27 November

Lekker naar buiten, gezellig als je het samen doet. Ook als het wat kouder en de dagen korter worden. Op zondag 27 november organiseert Werkgroep 55 Plus weer een wandeling door ons mooie Wheermolen en omgeving. Heb je een hond? Neem die gerust (aangelijnd) mee. Maak je gebruik van een scootmobiel of rolstoel, natuurlijk ben je welkom. We zijn er om elkaar te helpen.
We starten vanaf wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend om 14.00 uur
Bij terugkomst is er heerlijke erwtensoep en roggebrood/stokbrood (vrijwillige bijdrage)

De stem van het water

Op donderdag 17 november vertoont de Werkgroep 55-Plus een film van Bert Haanstra.
Met deze film uit 1966 blijkt hoe Nederland en het water onverbrekelijk bij elkaar horen. De rolprent toont beelden van water in zijn rustgevende gedaante een plaats van werk en vermaak, maar ook als bron van dreiging en ongeluk. Haanstra vond dit een goed onderwerp voor het maken van deze filmdocumentaire. Treffend weet hij de schoonheid van het landschap aan de kusten van ons landje in beeld te brengen. In anderhalf uur, met de gebruikelijke pauze voor thee en koffie, zien we talrijke mensen die wonen, werken en recreëren op en aan het water. We heten u van harte welkom in de grote zaal wijkplein Where, Triton, op donderdag 17 november. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.