Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Sinterklaas in Wheermolen, het was een groots feest

Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas in een open bus met wel veertig Pieten om hem heen aan in Wheermolen. Om 13.00 uur was het al druk bij de Grote Frank op de Anne Franklaan. Wethouder Evelien stapte in en de stoet kwam in beweging.

Majorettes liepen voorop, een Pietenorkest, een mooie auto en daarachter gevolgd door een rolstoel Piet en twee opa Pieten. Na de open bus van de Sint met vele zwaaiende Pieten, die volop snoepgoed uitdeelden, kwamen de volgauto’s.

Lees meer...

Wandelen, samen er op uit op zondag 27 November

Lekker naar buiten, gezellig als je het samen doet. Ook als het wat kouder en de dagen korter worden. Op zondag 27 november organiseert Werkgroep 55 Plus weer een wandeling door ons mooie Wheermolen en omgeving. Heb je een hond? Neem die gerust (aangelijnd) mee. Maak je gebruik van een scootmobiel of rolstoel, natuurlijk ben je welkom. We zijn er om elkaar te helpen.
We starten vanaf wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend om 14.00 uur
Bij terugkomst is er heerlijke erwtensoep en roggebrood/stokbrood (vrijwillige bijdrage)

De stem van het water

Op donderdag 17 november vertoont de Werkgroep 55-Plus een film van Bert Haanstra.
Met deze film uit 1966 blijkt hoe Nederland en het water onverbrekelijk bij elkaar horen. De rolprent toont beelden van water in zijn rustgevende gedaante een plaats van werk en vermaak, maar ook als bron van dreiging en ongeluk. Haanstra vond dit een goed onderwerp voor het maken van deze filmdocumentaire. Treffend weet hij de schoonheid van het landschap aan de kusten van ons landje in beeld te brengen. In anderhalf uur, met de gebruikelijke pauze voor thee en koffie, zien we talrijke mensen die wonen, werken en recreëren op en aan het water. We heten u van harte welkom in de grote zaal wijkplein Where, Triton, op donderdag 17 november. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

BotterhoekHuidige situatie bij de ingang van de Botterhoek en rechts het gebouw van de tandarts.  De plek waar alle verzorgende diensten weer terug moeten keren.


 

 

De Anne Franklaan, waar te zien is dat de afstand tussen het verkeer en de ingang van de woningen duidelijk breder is en de weg ruimer.

 

 

Gaat het bouwen aan de Stekeldijk nog door?

De plannen voor het bouwen van 102 appartementen aan de stekeldijk ( het evenementen terrein achter de Botterhoek) hebben de afgelopen maanden de bewoners van de Botterhoek en de omwonenden volop bezig gehouden.
De plannen voor de bouw van drie appartementen gebouwen van zes en vier woonlagen dicht tegen de spoorlijn werd in januari gepresenteerd door de project ontwikkelaar firma van Wijnen. Al snel ontstond een klankbordgroep van bewoners die tegen de hoogte van de gebouwen waren maar vooral tegen de voorgenomen ontsluitingsweg langs de ingang van de Botterhoek. Er werden 144 handtekeningen opgehaald en na een aantal vergaderingen van de klankbordgroep bezocht een afvaardiging de politieke partijen die een beslissing moesten nemen over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

Lees meer...

Fietsen op zondag

De werkgroep 55 Plus fietst niet alleen op donderdagmiddag om de veertien dagen maar gaat ook, zolang het weer het toelaat, ook op zondagmiddag 6 november 2016 fietsen.
We verzamelen om 13.00 uur voor het Wijkplein/Tritongebouw hoek Churcilllaan/ Meteorenweg. De fietstocht staat weer onder leiding van Ria Ruijg en Barend Bosma die een route rijden rondom Purmerend van ongeveer 25 km. Stap op de fiets en kom naar het Wijkplein.Indien het slecht weer is kunnen we met elkaar de middag gezellig doorbrengen in het wijkplein met kaarten, Rummikub, sjoelen of alleen maar wat kletsen.

Wandelen op zondagmorgen

Op zondagmorgen 25 september om 10.30 uur verzamelde de wandelaars op het wijkplein in het Triton gebouw om met elkaar te gaan wandelen in Wheermolen. Het was een initiatief van de werkgroep 55Plus, een aantal jongeren uit Weidevenne en Clup welzijnswerk in het kader van eenzaamheid. De tocht ging vanaf Triton via de Hannie Schaftstraat naar de ringvaart en we kwamen door de heemtuin op de trimbaan terecht. Een aantal van de zestien wandelaars hadden hun honden meegenomen die het ook erg naar hun zin hadden en een duik in de ringvaart namen. Voor een aantal mensen was het de eerste keer dat ze in dit mooie stukje van Wheermolen kwamen. Onderweg werd volop gepraat over allerlei onderwerpen met mensen die elkaar nog nooit hadden gezien. We keerden terug op het wijkplein, via de Stekeldijk en langs het station, waar de koffie voor ons gereed stond. Wandel, een fietstocht of met koken op de zondag met andere mensen is voor vele een goede onderbreking van de dagelijkse sleur.We gaan op 9 september ( met goed weer) fietsen in de omgeving van Purmerend, een tocht van ongeveer 20 km.

Lees meer...

Burendag in Wheermolen

Op 24 september waren groepen bewoners van onze wijk Wheermolen op verschillende plekken bij elkaar gekomen om onder een  stralende zon gezellig burendag met elkaar te vieren.
Het was in de morgen al vroeg druk bij de kramen bij de Bernard Zweers flat waar een markt werd gehouden. Vanaf zes uur in de ochtend waren de vrijwilligers in de weer om de kramen in te richten met allerlei spulletjes, boeken en meubels die het hele jaar waren opgespaard. Er werd gratis koffie en thee geschonken en daar maakten de vele bezoekers, waaronder wethouder Mario Hegger, dankbaar gebruik van. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de bewoners van seniorenflat.
Tussen de Aakstraat en Jolstraat achter de Henri Dunantstraat werd een tent en grote opblaasbare speeltoestellen door de leden van de buurtvereniging de Vijfmaster opgesteld. De kinderen vermaakten zich de hele dag met allerlei spelletjes en de ouderen zaten gezellig aan de koffie. Om 17.00 uur ging de barbecue aan en het was weer smullen voor groot en klein. Het is goed om met buren in gesprek te komen die je anders alleen maar een goedemorgen of avond wenst.

Lees meer...

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.