Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

 • wheermolen_2014_1_20140707_1674252617.jpg
 • wheermolen_2014_1_20140707_1885721169.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1373255102.jpg
 • wheermolen_2014_2_20140707_1881727360.jpg
 • wheermolen_2014_3_20140707_2014166617.jpg
 • wheermolen_2014_4_20140707_1147882639.jpg
 • wheermolen_2014_5_20140707_1020335658.jpg
 • wheermolen_2014_6_20140707_2052285818.jpg
 • wheermolen_2014_7_20140707_1214435068.jpg
 • wheermolen_2014_8_20140707_2001818982.jpg
 • wheermolen_2014_9_20140707_1317832798.jpg
 • wheermolen_2014_10_20140707_1382830106.jpg

Overeenkomst ondertekend voor bouw 102 woningen Stekeldijk

De gemeente en Van Wijnen Projectontwikkeling hebben woensdag 31 mei 2017 een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige evenemententerrein aan de Stekeldijk in Purmerend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de bouw van 102 woningen in de wijk Wheermolen.

Lees meer...

Wereldmarkt in Islamitische Basisschool De Roos

Op woensdag 24 mei j.l. hield IBS De Roos aan de Mercuriusweg een inloop wereldmarkt. Vele buurtgenoten in de omgeving van de Mercuriusweg gingen op de uitnodiging van de school in en liepen door de klaslokalen die telkens een ander land voorstelden.

Lees meer...

Verslag Groot Wijkoverleg Wheermolen van 13 mei 2017

In het Wijkplein Where vond op 13 mei j.l. het jaarlijkse groot Wijkoverleg Wheermolen plaats. Totaal waren er 60 vertegenwoordigers van de diverse flatcommissies aanwezig. De opening werd gedaan door Wil Matthijsen, voorzitter van de Wijkkerngroep Wheermolen, die zei blij te zijn met de grote opkomst en de vele sprekers. Kort samengevat werd de volgende informatie door de diverse sprekers verstrekt. De sprekers werden aangekondigd door Henk de Kruijf.

Lees meer...

Dansmiddag met de Golden Oldies in Triton op zondag 26 maart

Er moesten tafels en stoelen worden bijgezet door de vrijwilligers om alle mensen die waren gekomen voor de golden oldies, een plaats te geven. Om twee uur draaide diskjockey Hennie Overdijk zijn eerste nummer uit de jaren 50, 60 en 70 en gelijk zat de stemming er in. Er werd gedanst en meegezongen in de volle zaal met de herkenbare melodieën en aan de quiz wie raad de plaat deed iedereen mee. Er werden vele verzoeknummers uit zijn enorme collectie gedraaid door Hennie, er was voor elk wat wils. Een fijne middag voor de enthousiaste bezoekers die na afloop vroegen aan de vrijwilligers van de Werkgroep 55 Plus voor een herhaling.

Opruimdag in Wheermolen

Op zaterdag 25 maart was er een nationale opruimdag waar tienduizenden mensen aan meededen om in hun stad en in hun buurt te ontdoen van straatvuil.

Ook in Purmerend en in onze wijk Wheermolen gingen de vrijwilligers de straten en plantsoenen af om het vuil op te rapen. Er werd begonnen om 10.00 uur gewerkt in twee ploegen van vier mensen tot 12.00 uur. Raadslid Coen Lageveen liep in zijn ploeg richting de Ringvaart en Walter Dedters ontmoette ik met zijn ploeg op de Albert Schweitzerlaan. Die vertelde dat hij in de buurt van de Gouwzeestraat eerst tweemaal in de week de straat schoonhield maar dat het veel beter ging en nu nog slechts eenmaal in de week nodig is. Als de straat schoon is zullen de mensen minder vlug de rommel op straat gooien en onze wijk een beter aanzicht geeft.

Boomfeestdag 22 maart

22 maart j.l. was het nationale boomfeestdag. Op de hoek van de Anne Franklaan en de Hannie Schaftstraat stonden een viertal 50 jaar oude bomen die, door ouderdom en omdat zij daardoor gevaar gingen opleveren, gekapt moesten worden. Boomfeestdag was een prachtige gelegenheid om op die plaats nieuwe (jonge) bomen te planten. Onder leiding van Wethouder Mario Hegger en geholpen door Geertje Lucas en Peter Beets zijn er door de leerlingen van de O.B.S. Wheermolenschool en de I.S. De Roos nieuwe bomen geplant.

Geertje Lucas en Peter Beets zijn leden van het Aktiviteitenteam van Seniorenflat “Het Dagboek” aan de Anne Franklaan die zich ervoor hebben Ingezet dat de gevaar opleverende bomen gekapt werden. Daarom werden zij uitgenodigd samen met de kinderen van beide scholen (de jeugd heeft de toekomst) en de wethouder de eerste boom te planten. Die eerste boom werd een kastanjeboom.

Lees meer...

Voorlichting nieuwbouw ’t Noot op 7 maart 2017

Op 7 maart j.l. werd in de kerk van het Apostolisch Genootschap een voorlichtingsavond gehouden over de nieuwbouw van een appartementengebouw op de plaats van ’t Noot. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig, voornamelijk bewoners van de Richard Holstraat, Mercuriusweg en de Bernard Zweersflat. 

De avond werd begonnen met een tussenstand van zaken door de projectontwikkelaar Synchroom. Daarna vertelde wethouder Krieger het e.e.a. over het woningbeleid van de gemeente. Door de lange wachtlijsten is het noodzakelijk de komende jaren 10.000 woningen erbij te bouwen in Purmerend.

Lees meer...

Zondag 12 maart: Fietsen in Waterland

Werkgroep 55 Plus en Clup Welzijn organiseren weer een fietstochten door ons mooie Waterland.

We vertrekken op donderdag 13 april om 13.00 uur van het wijkplein/Triton gebouw in Wheermolen en iedereen is van harte welkom voor een tocht van 25 tot 35 km. Onderweg maken we een tussenstop en gaan gezellig aan de koffie of thee. Daarna elke donderdag om de 14 dagen dus 27 april, 11 mei enz. t/m oktober 2017

 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.