Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

Welkom bij Wijkkerngroep Wheermolen

Wie is de Wijkkerngroep Wheermolen?

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam, als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen.De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.

 

Wat is de Wijkkerngroep Wheermolen?
De leden van de Wijkkerngroep komen regelmatig in vergadering bijeen. De vergaderingen van de Wijkkerngroep vinden meestal eens in de vijf weken plaats en worden bijgewoond door de wijkwethouder, de wijkmanager, een vertegenwoordiger van de politie, een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een wooncorporatie en vakambtenaren.
Wat doet de Wijkkerngroep Wheermolen?
In de wijk ziet u verschillende resultaten van onze inspanningen.
Hieronder een kleine opsomming.

• Bij de ingangen van de wijk staan palen met bloembakken (hanging baskets);
• Er staan bloembakken in de straten en bij flats, die dooreen bewoner verder worden bijgehouden;
• Er kwam al op diverse plekken verlichting op donkere achterpaden
• U treft paaltjes met kettingen aan om te voorkomen dat er op de stoep wordt gefietst;
• Samen met de winkeliers werd een lichtkrant geplaatst op het Makado;

Maar ook toekomstige zaken hebben de aandacht zoals:

Hoe gaat de fietsroute voor de schooljeugd lopen en hoe gaat het met de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan? Op dit moment staan er grote ontwikkelingen in onze wijk gepland. Inmiddels is de sloop en herbouw van de Metheorenweg een feit, zijn er plannen tot sloop van de Planetenstraat, de bouw van woningen in de Driehoek, bebouwing van de Saturnusstraat. Hoogbouw in de Komentenstraat op het terrein van de voormailge danssschool, sloop van Wijkcentrum "t Noot. Er zijn plannen om hier een zorghotel met 65 kamers voor terug te bouwen. Bouw op het evenemententerrein, de voormalige manege en een woonwagenlocatie in Wheermolen Oost. Hiernaast zal eind 2011 de Churchilllaan opnieuw worden ingericht. Zie verder een toelichting op de webpagina "wijkontwikkeling"
Over deze en veel meer zaken geeft de Wijkkerngroep gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente zoals dat is afgesproken in het handboek Wijkgericht Werken. De Wijkkerngroep zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling van de wijk en een goede ruimtelijke indeling waarbij de huidige bewoners het naar hun zin hebben.

Wat is uw belang in de Wijkkerngroep Wheermolen?
De Wijkkerngroep is uw spreekbuis in de richting van de gemeente daar waar het uw directe leefomgeving betreft. Het doen en laten van de Wijkkerngroep en de Wijkwerkgroepen kunt u volgen in de wijkkrant. Maar ook via de website van de gemeente, op de lichtkrant in het Makado-winkelcentrum en ook deze website.

Voor actuele vragen die de Wijkkerngroep heeft uitgezet bij externe partijen. Klik hier. Voor nadere informatie kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Laat uw stem horen!!!!!!

 

WHEERMOLEN IN CIJFERS

De wijk Wheermolen bestaat uit drie buurten:
Wheermolen-West 
Wheermolen-Oost 
Dwarsgouw (recreatiegebied)
Wheermolen is de tweede grootschalige uitbreiding van Purmerend en is eind jaren zestig gebouwd.


Er wonen 6.891 mensen in Wheermolen (op 1 januari 2010). Dit is 9 procent van de bevolking van Purmerend. De bevolking van de wijk telt in vergelijking met de rest van Purmerend vrij veel twintigers en 60 tot 80 jarigen. Het aandeel 35 tot 55 jarigen is lager dan het Purmerendse gemiddelde. Een derde van de bevolking van Wheermolen is allochtoon. 22 procent van de bevolking is niet-westers allochtoon. Dit is het hoogste percentage in Purmerend (het gemiddelde in Purmerend is 14 procent).
De woningvoorraad in Wheermolen bestaat voor een groot deel uit flats, voornamelijk huurflats. Met 58 procent komt dit type woning bijna drie keer zo veel voor als in Purmerend gemiddeld. Het aandeel koopwoningen bedraagt met 30 procent slechts de helft van het Purmerendse gemiddelde. De gemiddelde woningbezetting is 2,0 personen per woning tegen 2,4 in de hele stad. Er wonen iets meer alleenstaanden dan gemiddeld in Wheermolen. Het aandeel 'grote huishoudens' is wat kleiner. Voor aanvullende informatie klik hier naar de website van de gemeente Purmerend.

GRATIS GELD KLIK HIER

INITIATIEVEN VOOR DE WIJK, GEBRUIK HET WIJKBUDGET

Elke wijk krijgt jaarlijks een vooraf vastgesteld wijkbudget. Dit wijkbudget is bedoeld om initiatieven vanuit de wijk financieel te ondersteunen. Het budget kan worden gebruikt om (kleine) activiteiten te financieren die de kwaliteit van de leefomgeving in de wijk ten goede komen. Daarnaast kan het wijkbudget ook gebruikt worden om de betrokkenheid en inzet van wijkbewoners bij hun eigen wijk mogelijk te maken. Een aanvraag kan worden ingediend bij de wijkkerngroep.Heeft u dan ook initiatieven voor de wijk laat het ons dan weten. Voor aanvullende informatie over het reeds besteedde budget en de aanvraag verwijzen wij naar de pagina "wijkinfo". Lees meer op de site van de gemeente Purmerend "klik hier

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.