Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

nieuwsarchief

Wijkkerngroep Weidevenne heeft eigen website

Wij willen de Wijkkerngroep Weidevenne van harte feliciteren met hun nieuwe Website www.deweidevenner.nlNa de verjaardagskalender laat de Weidevenne nu opnieuw van zich horen. Afgelopen week werd de website officieel geopend door burgemeester Bijl. In een reactie geeft de burgemeester aan dat hij de activiteiten van de Wijkkerngroepen ondersteunt:

Don Bijl, Burgemeester Purmerend op 08 dec 2010 om 13:12

Geachte redactie,

Vanochtend mocht ik uw nieuwe website openen.
Complimenten voor het opzetten ervan maar ook voor de fraaie presentatie.
Ik hoop dat vele bewoners van Weidevenne van uw site gebruik zullen maken. Het is belangrijk om met elkaar te werken aan de leefbaarheid van de wijk. Weten wat er gebeurt is erg belangrijk. Maar ook het inspelen daarop.

De wijkkerngroep speelt een actieve rol om de opvattingen van de bewoners op te vangen en daar wat mee te doen. De wijkkerngroep kan dat niet alleen maar moet samenwerken met de bewoners. Informatieuitwisseling is daarbij van het grootste belang. De website speelt in op die behoefte en biedt een podium om dat snel en volledig te doen.

Natuurlijk is ook de wisselwerking met de gemeente aan de orde. Ik verwacht dat daar waar nodig de wijkkerngroep in staat zal zijn de brugfunctie naar de gemeente te vertolken. De website kan daarbij enorm helpen.

Tenslotte gaat het erom dat mensen graag prettig willen wonen. In een woonomgeving die schoon en veilig is met goede voorzieningen.

Daaraan moeten wij met elkaar werken.
Veel succes met de site.

Met vriendelijke groet,

Don Bijl
Burgemeester

 

Enquette over zwerfvuil in de Wheermolen

Beste buurtbewoners,

Wij zijn Marcella Schouten en Samantha Hölzel en studeren CMV ( cultureel maatschappelijke vorming) aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf september zijn wij bezig met onderzoeken voor Clup Welzijn. Clup Welzijn houdt zich als lokale welzijnsorganisatie bezig met de verbetering van de leefbaarheid en biedt ondersteuning aan individuen en groepen om zelfstandig en volwaardig aan de Purmerendse samenleving deel te kunnen nemen. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar zwerfvuil/afval. Vanuit dat onderzoek gaan wij een programma ontwikkelen voor kinderen van de basisschool. Wij willen de kinderen op jonge leeftijd al laten inzien wat de gevolgen zijn van zwervuil en wat wij eraan kunnen doen om dit te verminderen. Clup Welzijn werkt vraaggericht en daarom zijn wij geïnteresseerd in jullie mening. Heeft u last van zwerfvuil/afval in uw buurt? Of juist helemaal niet? Wij zijn benieuwd naar uw mening en/of klachten zodat wij kunnen werken aan een schone en nette buurt. Uw medewerking is voor ons van belang. Wilt u zo vriendelijk zijn deze enquête in te vullen? Klik hier voor het enquette formulier Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Marcella schouten en Samantha Hölzel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beschoeiing Bottersloot

Naar verwachting gaat het Hoogheemraadschap in het eerste kwartaal van 2011 de Bottersloot baggeren. Aansluitend vernieuwt de gemeente de beschoeiing. Om de werkzaamheden snel en goed op elkaar te laten aansluiten, willen wij de benodigde beschoeiing zo dicht mogelijk bij de werkplek opslaan. Voor aanvullende informatie klik hier

 

 

  

Wijkkerngroep Weidevenne heeft eigen website

Wij willen de Wijkkerngroep Weidevenne van harte feliciteren met hun nieuwe Website www.deweidevenner.nlNa de verjaardagskalender laat de Weidevenne nu opnieuw van zich horen. Afgelopen week werd de website officieel geopend door burgemeester Bijl. In een reactie geeft de burgemeester aan dat hij de activiteiten van de Wijkkerngroepen ondersteunt:

Don Bijl, Burgemeester Purmerend op 08 dec 2010 om 13:12

Geachte redactie,

Vanochtend mocht ik uw nieuwe website openen.
Complimenten voor het opzetten ervan maar ook voor de fraaie presentatie.
Ik hoop dat vele bewoners van Weidevenne van uw site gebruik zullen maken. Het is belangrijk om met elkaar te werken aan de leefbaarheid van de wijk. Weten wat er gebeurt is erg belangrijk. Maar ook het inspelen daarop.

De wijkkerngroep speelt een actieve rol om de opvattingen van de bewoners op te vangen en daar wat mee te doen. De wijkkerngroep kan dat niet alleen maar moet samenwerken met de bewoners. Informatieuitwisseling is daarbij van het grootste belang. De website speelt in op die behoefte en biedt een podium om dat snel en volledig te doen.

Natuurlijk is ook de wisselwerking met de gemeente aan de orde. Ik verwacht dat daar waar nodig de wijkkerngroep in staat zal zijn de brugfunctie naar de gemeente te vertolken. De website kan daarbij enorm helpen.

Tenslotte gaat het erom dat mensen graag prettig willen wonen. In een woonomgeving die schoon en veilig is met goede voorzieningen.

Daaraan moeten wij met elkaar werken.
Veel succes met de site.

Met vriendelijke groet,

Don Bijl
Burgemeester

 

Enquette over zwerfvuil in de Wheermolen

Beste buurtbewoners,

Wij zijn Marcella Schouten en Samantha Hölzel en studeren CMV ( cultureel maatschappelijke vorming) aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf september zijn wij bezig met onderzoeken voor Clup Welzijn. Clup Welzijn houdt zich als lokale welzijnsorganisatie bezig met de verbetering van de leefbaarheid en biedt ondersteuning aan individuen en groepen om zelfstandig en volwaardig aan de Purmerendse samenleving deel te kunnen nemen. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar zwerfvuil/afval. Vanuit dat onderzoek gaan wij een programma ontwikkelen voor kinderen van de basisschool. Wij willen de kinderen op jonge leeftijd al laten inzien wat de gevolgen zijn van zwervuil en wat wij eraan kunnen doen om dit te verminderen. Clup Welzijn werkt vraaggericht en daarom zijn wij geïnteresseerd in jullie mening. Heeft u last van zwerfvuil/afval in uw buurt? Of juist helemaal niet? Wij zijn benieuwd naar uw mening en/of klachten zodat wij kunnen werken aan een schone en nette buurt. Uw medewerking is voor ons van belang. Wilt u zo vriendelijk zijn deze enquête in te vullen? Klik hier voor het enquette formulier Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Marcella schouten en Samantha Hölzel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beschoeiing Bottersloot

Naar verwachting gaat het Hoogheemraadschap in het eerste kwartaal van 2011 de Bottersloot baggeren. Aansluitend vernieuwt de gemeente de beschoeiing. Om de werkzaamheden snel en goed op elkaar te laten aansluiten, willen wij de benodigde beschoeiing zo dicht mogelijk bij de werkplek opslaan. Voor aanvullende informatie klik hier

 

 

 

Eerste voetstappen in Triton

72 huurders van Woningstichting Wherestad zetten hun eerste voetstappen in het nieuwe appartementencomplex Triton van Woningstichting Wherestad in Wheermolen-West. Deze huurders wonen nu nog in de flats aan de Meteorenweg, welke dit najaar afgebroken worden. Zij krijgen als eerste het recht op een nieuwe woning in Triton

Triton bestaat in totaal uit 114 appartementen voor 55-plussers, 24 zorgunits voor dementerende ouderen van de Zorgcirkel, een wijkplein en een wijksteunpunt. Triton wordt 14 woonlagen hoog en is daarmee het hoogste gebouw van Purmerend. Voorjaar 2011 is de verwachte oplevering van de eerste 25 appartementen, Bouwdeel C. De overige appartementen worden gefaseerd opgeleverd tot september 2011. Zie www.wherestad.nl – onze projecten - voor meer informatie.

De Dierenambulance ruimt de dode vissen op in de Wheresloot

Op 13 januari 2011 hebben medewerkers van de dierenambulance de dode vissen uit het water gehaald. Zoals eerder gemeld kwamen deze dode vissen bovendrijven na de vorstperiode. Nu de temperatuur stijgt begonnen de dode vissen te ontbinden waardoor de geur langs de sloot er niet beter op werd. Wij zijn dan ook blij dat de kadavers nu zijn verwijdert uit de sloot van de Botterstraat tot en met de Bernard Zweersflat.

Wijkkerngroep bezoek de politieke partijen en worden uitgenodigd door de Wethouders

Onderstaand een verslag van het bezoek van de Wijkkerngroep aan de raadsfracties. In dit bezoek heeft de Wkg de ingediende zienswijze bij burgemeester en wethouders, betreffende de aanpassing van het bestemmingsplan die de bouw van de appartementen aan de Kometenstraat mogelijk maakt toegelicht.

Op dinsdagavond 30 november j.l. hebben, Bart Schenk en Wil Matthijsen , namens de Wijkkerngroep Wheermolen,  de raadsfracties bezocht. Tot genoegen hebben zij kunnen constateren, dat er met veel aandacht werd geluisterd naar de toelichting op de verzonden zienswijze inzake de Kometenstraat, betreffende de bouw van 30 appartementen. De vragen vanuit de raadsfracties, waaruit oprechte belangstelling bleek voor de zienswijze, heeft de wijkkerngroep in positieve zin verrast. Bart Schenk en Wil Matthijsen kregen de indruk dat zij meerdere fracties aan het denken hebben gezet. Het door de Wijkkerngroep geconstateerde hapsnap-beleid inzake een aantal nieuwbouwprojecten in de wijk, waarbij nauwelijks toetsing is aan reeds vastgesteld beleid, werd erkend. De Wijkkerngroep heeft dan ook gepleit voor het ontwikkelen van een visie over langere termijn voor de gehele wijk en deze visie  te vertalen in het realiseren van een versneld Wijkontwikkelingsplan voor de wijk Wheermolen.

Uitgangspunt voor deze visie moet dan ook zijn; Hoe gaan we om met de reeds zwaar belaste wijk (o.a verkeer en bebouwing) Wheermolen in de toekomst?

Nu is er slechts sprake van losse beslissingen die zonder enige toetsbare uitgangspunten en zonder samenhang worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Dit uitgangspunt heeft bij menige fractie de ogen geopend.

Wij denken dat onze boodschap goed is overgekomen.

Tijdens de vergadering van de Wijkkerngroep op 7 decemberjl. heeft Wethouder Keijzer gereageerd op de bovengenoemde brief. Ze gaf aan dat de brief is besproken door het College van burgemeester en wethouders. De boodschap en zorg van de Wijkkerngroep heeft hen doen besluiten om in gesprek te gaan met de Wijkkerngroep. Op 10 januari 2011 zal een delegatie in gesprek gaan met Wethouder Keijzer en Wethouder Krieger.

De Werkgroep Groen maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van het groen in de Wijk en roept u op om te reageren.

De Werkgroep Groen maakt zich zorgen over de plannen in de Wheermolen West. Op korte termijn gaan tientallen bomen tegen de vlakte vanwege herinrichting van diverse straten en de vervanging van de riolering. Deze bomen verdwijnen en er worden geen bomen teruggeplaatst.

De gemeente Purmerend heeft in een reactie laten weten aan de wijkkerngroep dat de bomen die worden verwijderd niet meer worden terug geplaatst. Reden is dat in de nieuwe plannen geen bomen meer passen.

De werkgroep Groen maakt zich ook zorgen over de plannen voor het vestigen van zorghotel op de locatie van wijkcentrum ’t Noot. Ook bij deze plannen zullen er een groot aantal berken, essen en meidoorns het veld moeten ruimen als de plannen doorzetten.

 De wijk Wheermolen is de wijk met het minste groen in de vorm van bomen struiken en plantsoenen. En er blijven maar bomen gekapt worden. Klik hier voor de lijst verleende kapvergunningen de afgelopen periode. Vind u ook dat we zorgvuldig moeten omgaan met de bomen en het groen in de wijk of wilt u wat anders kwijt over het groen in de wijk Wheermolen??

Laat het ons weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schoonheidsbehandeling mannelijke huurders!

Gezocht: mannen! Huurt u bij Wherestad en wilt u uw huid eens goed verwennen? Dat kan bij de dames van de opleiding 'uiterlijke verzorging' van het Regiocollege. U krijgt een kosteloze behandeling. Wees er snel bij, er kunnen maximaal 25 mannen meedoen. Opgeven kan tot 31 januari 2011. Voor nadere informatie klik hier 

Grote Vissterfte in de Wheresloot

Ook dit jaar heeft de vorst gezorgd voor een grote vissterfte in de Wheresloot. Nu het ijs langszaam smelt komen er in de Wheresloot van de Bernard Zwwersflat tot en met de Bottersloot een groot aantal dode vissen bovendrijven. Zeker 40 grote karpers en brasems maar ook kleine visjes zijn het slachtoffer geworden. Wij hopen dat door het baggeren van de sloten de komende maanden de hoeveelheid water en zuurstof zal toenemen. Klik hier voor een filmverslag.

De opbouw van de Wheermolen

In 1964 maakten de boerderijen in de Wheermolen plaats voor een nieuwe woonwijk. Na 40 jaar vindt er opnieuw een grote vernieuwing van de wijk plaats. Om nog even terug te kijken hoe het ooit begon klik hier voor de foto's.

Aanvraag bouwvergunning deel Wheermolen-West

 

 

Op 23 december 2010 is bouwvergunning aangevraagd voor een drietal "urban villa's" en een woongebouw in de Wheermolen. Langs de Meteorenweg wordt bouwvergunning gevraagd voor het complex Atlas met 13 appartementen, Sirius met 13 appartementen, Mira met 13 appartementen en Vesta wordt een woongebouw met 84 appartementen.

En de Wheermolen verdween onder een dik pak sneeuw

Rond de middag begon het op 17 december jl. te sneeuwen en het leek niet meer op te houden. Het land was in chaos maar ook de Wheermolen verdween onder een dik pak sneeuw. Zaterdag morgen kwam iedereen weer langzaam op gang, met de sneeuwschuiver, op de slee, voorzichtig met de auto de kerstboodschappen doen. klik hier voor meer foto's

Informatieavond bewoners Saturnusstraat en omgeving

Op 16 december jl. heeft de gemeente Purmerend een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van de Saturnusstraat, Orionweg, Meteorenweg 63 t/m 69 en de Zonnelaan 1 t/m 11. Begin 2011 zal de gemeente de riolering in deze straten vervangen. Uit de tekeningen bleek echter dat deze werkzaamheden ook gevolg heeft voor de inrichting van het gebied. Zo zullen 78 bomen verdwijnen en worden er slechts 25 teruggeplaatst. Hiernaast gaf een bewoners aan dat er ook parkeergelegenheid verdwijnt terwijl er nu al een parkeerdruk is in het gebied. Zoals bekend heeft de wijkkerngroep bezwaren tegen de kaalslag in de wijk door het verdwijnen van grote aantallen bomen. Ook bewoners gaven aan de wijk graag groen te houden. Misschien is het een optie om in overleg met de bewoners in de straten een keuze te maken over de soorten bomen die worden teruggeplaatst.

 

Werkgroep 55+ neemt afscheid van Cor Kalf

Tijdens de vergadering van 13 december jl. nam de werkgroep 55+ afscheid van haar lid Cor Kalf die de Wheermolen heeft verlaten en nu in de Rusthoeve woont. Simon Slagt gaf eerst het woord aan Ed Agema die vertelde over de vele projecten die hij samen met zijn maatje Cor in de afgelopen 14 jaar heeft gedaan, zoals het opzetten van het knoppenproject, aandacht voor wijksteunpunten en eenzaamheid van ouderen enz. Simon bedankte Cor ook namens de wijkkerngroep voor haar inzet en vele werk en overhandigde een mooie bos bloemen en een cadeau bon. We zullen Cor zeker niet vergeten om als er een activiteit is, om haar er bij te betrekken. Voor het verslag van de vergadering Klik hier.

Bestemmingsplan Appartementengebouw Kometenstraat in procedure

In het zondagochtendblad van 5 oktober 2010 maakt de gemeente Purmerend melding van de start van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige dansschool. Voornemen is om hier een appartementencomplex te gaan bouwen. Omdat echter het verkeer teveel geluid maakt op de gevels dan wettelijk is toegestaan start de gemeente ook een procedure op grond van de Wet geluidhinder om een hogere geluidnorm te mogen vaststellen. Vanaf 12 oktober ligt het ontwerp bestemmingsplan, de sloopvergunning en de hogere grenswaarde voor geluid gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijze inbrengen. Zie gemeentelijk rapport .Voor aanvullende informatie of de gemeentelijke kennisgeving klik hier. In het zondagochtendblad van 24 oktober 2010 doet de gemeente Purmerend mededeling van de aangevraagde kapvergunning voor 19 bomen op de locatie Kometenstraat 2-4.

Wij zouden graag van de bewoners in de Wheermolen en dan met name de omwonenden willen weten van ze van de plannen tot bouw van het appartementecomplex vinden. Voor een reactie email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewoners Meteorenweg in het zonnetje

De Wijkkerngroep wil ieder jaar een straat of een groep bewoners uit de Wheermolen in het zonnetje zetten. Dit jaar viel de keuze op de bewoners van de Meteorenweg. Door de sloop van de flats en de bouwwerkzaamheden hebben met name deze bewoners veel overlast ondervonden in de vorm van geluid en stofoverlast. Twee leden van de Wijkkerngroep hebben op 26 november jl. de 30 bewoners uit de straat een tegoedbon aangeboden voor het wassen van de auto bij tankstation Tamoil. Hiernaast kregen de bewoners wat kleine attenties. Bijna alle bewoners reageerden zeer enthousiast op dit initiatief. Ook voor 2011 vragen wij bewoners om iemand of een groep personen uit de wijk aan te melden voor was extra aandacht.

Bouwwerkzaamheden meteorenweg

Naar aanleiding van een verzoek van de Wijkkerngroep Wheermolen zullen er maatregelen worden genomen om de overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden te voorkomen of tot een minimum te beperken. Om ongevallen te voorkomen als gevolg van de vervuiling van de rijbaan door de bouwwerkzaamheden zal de weg eens per week door Bouwbedrijf HSB worden geveegd en een keer door de gemeente Purmerend.

Om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen zullen er betonnen obstakels worden geplaatst om de weg te versmallen en het verkeer te remmen.

Hiernaast is Bouwbedrijf HSB gevraagd om conform de beleidsregels van de gemeente Purmerend maatregelen te nemen om het bouwlawaai terug te dringen bij de komende heiwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van twee kleinere appartementsgebouwen aan de Meteorenweg.

Tijdens de Wijkkerngroepvergadering van 7 decemberjl. gaven een aantal bewoners van de omliggende straten aan dat de overlast van de hei werkzaamheden minder is dan voorheen. Dit als gevolg van de nieuwe, door het college vastgestelde regels met betrekking het terugbrengen van de overlast van bouwlawaai.

nieuwsbrief september


 

START HERHUISVESTING METEORENFLATS  WHEERMOLEN-WEST

In Wheermolen-West start vanaf 1 oktober 2010 de herhuisvesting van de vaste huurders van de vijfde en zesde flat aan de Meteorenweg. De huurders moeten vóór 1 oktober 2011 hun woning uit. Woningstichting Wherestad begeleidt deze huurders bij het vinden van een nieuwe woning. De verhuizingen zijn nodig voor de stedelijke vernieuwing in Wheermolen West.

Vanaf 1 oktober 2010 hebben de vaste huurders de status 'herhuisvestingskandidaat'. De gemeente Purmerend heeft de huurders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Volgens het herhuisvestingsplan hebben zij recht op een verhuiskostenvergoeding van € 5.327,-. Er komen diverse woongebouwen na de sloop van de 180 woningen in deze flats. Dit worden koop- en huurwoningen in diverse prijscategorieën.  

 Voor de zomer heeft Woningstichting Wherestad alle vaste huurders van de flats bezocht. Zij zijn geïnformeerd over wat er de komende tijd voor hen te gebeuren staat. Woningstichting Wherestad biedt de bewoners een passende woning aan.

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN Kometenstraat

De Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het perceel Kometenstraat 2-4. AWM wil een appartementencomplex met 30 woningen voor starters en senioren realiseren. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Wheermolen 1980'. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders de procedure rond de herziening van bestemmingsplan 'Wheermolen 1980' te starten. Op 16 september jl. is het ontwerp van het bestemmingsplan behandeld in de Raadscommissie SOB. Vertegenwoordigers van de Wijkkerngroep waren aanwezig bij deze vergadering. De meerderheid van de commissieleden stemden in met het voornemen tot woningbouw. Wel werd duidelijk dat de bewoners van de nieuwe woningen meer geluidoverlast van het verkeer moeten accepteren dan wettelijk gewenst.  Op de vraag van een commissielid waarom de wijkkerngroep niet geinformeerd was over de inspraakavond reageerde de wethouder afwijzend. Wellicht ten overvloede zouden wij de wethouder alsnog willen wijzen op het coalitieakkoord.

Wij zouden graag van de bewoners een reactie op de voorgestelde plannen willen ontvangen via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PLAN VOOR APPARTEMENTEN KOMETENSTRAAT

De Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft het voornemen de dansschool aan de Kometenstraat te slopen en deze te vervangen door 30 appartementen.

Het nieuwe bouwplan past niet in het bestemmingsplan vanwege de wijziging in een woonfunctie. Dit is reden een procedure voor wijziging van het  bestemmingsplan te starten.

Voor het bouwplan zijn nieuwe voorzieningen nodig. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid de kosten voor openbare voorzieningen te verhalen op de initiatiefnemer. Burgemeester en wethouders hebben nu ingestemd met een overeenkomst tussen Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam en de gemeente waarin wordt geregeld dat de kosten voor aanleggen van openbare voorzieningen worden betaald door de woningbouwvereniging. Pas hierna zal de procedure ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan een vervolg krijgen.

Donderdag 8 april ondertekenden wethouder Hans Engels en de directeur van Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) een overeenkomst die de intentie voor de bouw van 30 appartementen in de Wheermolen markeert. Het plan gaat over de sloop van de dansschool en de bouw van zowel koop- als huurappartementen waarvan de oplevering in 2012 staat gepland.

Om de bouw van de appartementen op de plek van dansschool Ruud van het Kaar aan de Kometenstraat mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan eerst veranderen. Gemeente Purmerend start een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan als AWM de kosten voor het aanleggen van openbare voorzieningen draagt. Die afspraak is nu officieel vastgelegd. De wijziging van het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd zodat betrokkenen en omwonenden daarop kunnen reageren. 

 Hogere geluid grenswaarde Wheermolen-West
Burgemeester en wethouders van Purmerend zijn de procedure gestart om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor de woningen, vanwege het opnemen van de bestemming 'Gemengd' in bestemmingsplan Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010 in de wijk Wheermolen te Purmerend. Binnen deze bestemming wordt het mogelijk gemaakt om (zorg)woningen en/of een schoolgebouw te realiseren.
 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 april 2010 gedurende zes weken ter inzage op het Stadhuis gedurende kantooruren, Purmersteenweg 42 te Purmerend of buiten werkuren na telefonische afspraak Gedurende deze tijd kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Purmerend.

 

Hogere waarde nieuwbouw Wheermolen-West nabij Meteorenweg
Burgemeester en wethouders van Purmerend hebben de procedure gestart om op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hogere  grenswaarden  voor geluid vast te stellen, ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementengebouw tussen de Meteorenweg en de spoorlijn Zaandam-Hoorn, nabij station Purmerend-Overwhere  in de wijk Wheermolen te Purmerend.
 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 april 2010 gedurende zes weken ter inzage op het Stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen zienswijze worden ingebracht. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Purmerend.

 

Waar is De mooiste "kerststraat van 2010" in de Wheermolen

Ook de bewoners van de Wheermolen vieren weer uitbundig de Wheermolen. Wij zouden dan ook graag willen weten welke straat kan worden uitgeroepen tot de mooiste "kerststraat van 2010". Laat het ons weten, of stuur per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  het adres of stuur ons de foto per email.

SINT GEEFT CADEAU AAN DE SPEEL-O-THEEK

Blij verrast was de Speel-o-theek toen ze hoorden dat Sint op bezoek zou komen. Vorige week zaterdag was het zo ver. Na een  tocht per koets door de Wheermolen arriveerde hij, vergezeld door een groot aantal Pieten, bij wijkcentrum 't Noot, waar de kinderen al op hem zaten te  wachten. Tijdens een gezellig samenzijn kreeg de Speel-o-theek een cheque aangeboden van € 500,- te besteden voor de aankoop van nieuw speelgoed. Mevrouw Begheijn dankte de Sint heel hartelijk en vertelde dat het geld goed besteed zal worden voor de aanschaf van nieuwe fietsjes en stepjes. Wie de nieuwe aankopen binnenkort wil zien en uitproberen: de Speel-o-theek is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11, op donderdag van 3 tot 5 en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

En nogmaals namens alle vrijwilligers van de Speel-o-theek en de kinderen : Sinterklaas heel erg bedankt !!

Speel-o-theek

 J.P. Grootstraat 1

1443 LV Purmerend

Bouwwerkzaamheden meteorenweg

Naar aanleiding van een verzoek van de Wijkkerngroep Wheermolen zullen er maatregelen worden genomen om de overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden te voorkomen of tot een minimum te beperken. Om ongevallen te voorkomen als gevolg van de vervuiling van de rijbaan door de bouwwerkzaamheden zal de weg eens per week door Bouwbedrijf HSB worden geveegd en een keer door de gemeente Purmerend.

Om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen zullen er betonnen obstakels worden geplaatst om de weg te versmallen en het verkeer te remmen.

Hiernaast is Bouwbedrijf HSB gevraagd om conform de beleidsregels van de gemeente Purmerend maatregelen te nemen om het bouwlawaai terug te dringen bij de komende heiwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van twee kleinere appartementsgebouwen aan de Meteorenweg.

Tijdens de Wijkkerngroepvergadering van 7 decemberjl. gaven een aantal bewoners van de omliggende straten aan dat de overlast van de hei werkzaamheden minder is dan voorheen. Dit als gevolg van de nieuwe, door het college vastgestelde regels met betrekking het terugbrengen van de overlast van bouwlawaai.

Sinterklaas bezoekt de Wheermolen

Zaterdag 27 november jl. was het zover. Sinterklaas bracht met zijn pieten een bezoek aan de Wheermolen. In een prachtige koets werd Sinterklaas de wijk rondgeleid onder toeziend oog van de voorzitter van de wijkkerngroep en de wijkwethouder Mona Keijzer. Sint en de Pieten waren blij verrast dat er zoveel belangstelling was van kinderen met hun ouders langs de route en in de Speelotheek. Hier werd een cheque van 500 euro aangeboden. De sint wil dan ook iedereeen bedanken die van deze dag een feest heeft gemaakt met speciale dank voor de politie, de geluidwagen, de koetsiers, wijkcentrum 't Noot en vele anderen. Voor een impressie van deze mooie dag klik hier voor de foto's.

Bezoekersrecord website

Sinds de website van de wijkkerngroep in april is gelanceerd stijgt het aantal bezoekers nog steeds. Het blijkt een zeer geschikt medium te zijn om in contact te komen met bewoners van de wijk. De maand november hebben 657 bezoekers de website bezocht. Ook neemt het aantal reacties per email gestaag toe. Nu blijkt dat er belangstelling is vanuit de wijk neemt de energie van de wijkkerngroep leden toe om nog meer activiteiten te ontplooien. Bijf ons dus volgen !!!!!

Bewoners Meteorenweg in het zonnetje

De Wijkkerngroep wil ieder jaar een straat of een groep bewoners uit de Wheermolen in het zonnetje zetten. Dit jaar viel de keuze op de bewoners van de Meteorenweg. Door de sloop van de flats en de bouwwerkzaamheden hebben met name deze bewoners veel overlast ondervonden in de vorm van geluid en stofoverlast. Twee leden van de Wijkkerngroep hebben op 26 november jl. de 30 bewoners uit de straat een tegoedbon aangeboden voor het wassen van de auto bij tankstation Tamoil. Hiernaast kregen de bewoners wat kleine attenties. Bijna alle bewoners reageerden zeer enthousiast op dit initiatief. Ook voor 2011 vragen wij bewoners om iemand of een groep personen uit de wijk aan te melden voor was extra aandacht.

Grote opkomst op lezing over erfrecht op 23 november in ‘t Noot

Op 12 oktober was een zaal in ’t Noot zo vol dat de mensen naar huis werden gestuurd met de belofte van de coördinator van de 55 plus werkgroep, dat Notaris Mevr. Cabenda op 23 november terug zal komen.

Ruim zeventig mensen luisterden, na de koffie en thee, aandachtig naar de uitleg over de veranderingen in januari 2010 over het erfrecht. De langst levende of geregistreerde partner wordt nu beter beschermd in de wet, zonder dat zoals voorheen, een testament nodig is. Indien je daarvan af wil wijken, bv. bij onterven of een andere regeling, dan is een testament of een codicil noodzakelijk. Ook ging de notaris uitgebreid in op de tarieven en vrijstellingen van de nieuwe successiewet die van zeven naar twee schijven is gegaan

Na de korte pauze kwamen de vele vragen aan mevrouw Cabenda los over allerlei onderwerpen betreffende de nalatenschap, zoals een executeur, vruchtgebruik, legaten, schenkingen voor goede doelen enz.

De middag, die georganiseerd door de werkgroep 55 plus en Clup welzijn, werd besloten met een luid applaus voor de notaris en de toehoorders verlieten met een voldaan gevoel    ’t Noot.

Gratis strooizout, maar niet voor iedereen toch het verzoek om zelf de straat schoon te houden

De winter is in aantocht. Op zaterdag 27 november a.s. konden de bewoners van de Wheermolen tussen 10.00 en 14.00 een gratis zak strooizout van 3 kg afhalen bij het (voormalige) wijkkantoor Wheermolen aan het Kennedyplein 101-103. Helaas was er na 11.00 geen strooizout meer te krijgen. Als dat maar geen slecht voorteken is voor de komende winter. Tijdens de Wijkkerngroepvergadering van 7 december jl. brachten een aantal bewoners hun zorg naar voren over de gladheid van de trottoirs. Het verzoek was dan ook of de bewoners zelf hun straat zouden kunnen schoonhouden van sneeuw en ijzel. Met nog een lange winter in het vooruitzicht blijft de wijk dan toegankelijk voor iedereen.

 Anne Frank boom heeft last van de najaarsstorm

Door de harde storm van donderdagavond is een boom aan de Anne Franklaan in Purmerend omgewaaid. De politie moest de straat afzetten vanwege een te gevaarlijke situatie. Voor het gehele verslag klik hier naar de site van webregio. Zaterdagmorgen 13 november 2010 is de gemeente Purmerend begonnen met het verwijderen van de omgevallen boom. Voor meer foto's klik hier

Informatieavond over een Zorghotel in Wheermolen

Veel bewoners uit onze wijk, omgeving ’t Noot, waren dinsdag 9 november aanwezig op de voorlichting over de te bouwen zorghotel op de plaats van het huidige wijkcentrum ’t Noot.

Als het Tritongebouw aan de Churcillaan volgend jaar gereed is, zal het wijkcentrum een plaats krijgen op het wijkplein in dat complex.

In de raadzaal van het stadhuis waren informatieborden opgehangen en gaven de wethouders Mevr. Keyser, Krieger, ambtenaren en een vertegenwoordiger van het toekomstige zorghotel, uitleg van de plannen om een zorghotel te bouwen.

Het gebouw zal bestaan uit 65 kamers, een restaurant met terras en praktijkruimte voor een arts en fysiotherapeut en zal uit vier verdiepingen bestaan waarvan de onderste een halfverzakte parkeerruimte voor 44 auto’s wordt. Mensen die herstellend zijn van operatie of ernstige ziekte kunnen daar worden verpleegd tot ze weer naar huis kunnen gaan.

Op zich vinden de bewoners van o.a. de Richard Holstraat het een goed plan, alleen niet op die plek. Zij vrezen een toenemende parkeer en verkeersdrukte, minder zonlicht (het gebouw wordt ongeveer 16 meter hoog) en daardoor waardevermindering van hun huis. Waarom die kleine plek tussen al die flats weer volbouwen, brachten de bewoners naar voren, is er geen andere plaats te vinden er is al zoveel steen in onze kleine wijk. Die mening had ook de wijkkerngroep die in juni van de plannen hoorde en die op de plaats liever meer groen zag. Door het bouwen van woningen aan de overzijde van de drukke Churcillaan, op de plaats van de huidige dansschool, zal dit gedeelte van de wijk wel heel vol worden. Graag zouden wij u mening willen horen over de voorlichtingsavond en de plannen voor het te bouwen zorghotel. email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Voor meer foto's klik hier

Woonwagenterrein aan de Vrouwenzandstraat

Het college van B&W heeft medio 2009 voorgesteld om twaalf standplaatsen voor woonwagens te realiseren op de locatie Vrouwenzandstraat (tussen Kinderparadijs en de weg aan achterzijde flat Vrouwenzandstraat 51 t/m 155). Om dit voorstel te kunnen uitvoeren, moest het bestemmingsplan van dit gebied later nog worden aangepast door de gemeenteraad. 

Op 29 juni 2009 heeft een informatie-avond over dit punt plaatsgevonden. In de begroting 2011-2014 is op blz. 37 opgenomen dat 1 miljoen euro wordt uitgegeven aan het woonwagenterrein en aan de renovatie van de huidige terreinen. Op 5 november jl. heeft de Stadspartij vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. In de antwoorden geeft de wethouder aan dat zoals eerder afgesproken diverse vertegenwoordigers van o.a. (toekomstige) bewoners, wijkkerngroep, woningcorporatie en Clup bij de nadere inrichting zullen worden betrokken. De meningen over de invulling van het terrein bij de huidige bewoners zijn verdeeld. Hetzelfde geldt voor de woonwagenbewoners. De omstandigheid dat voor de herinrichting van de woonwagencentra aan de Veenweidestraat en de Slaperdijk geen extra standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zijn, brengt met zich mee dat het nieuwe woonwagencentrum aan de Vrouwenzandstraat wellicht kleiner kan worden dan de 12 standplaatsen waarmee oorspronkelijk rekening werd gehouden.

Vandaar dat nà de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor het Akropolishof  in het voorjaar 2011 opnieuw de vereiste omvang van het nieuwe woonwagencentrum en de daarmee samenhangende financiële consequenties zullen worden bezien.

Afhankelijk van die uitkomst kan daarna de vereiste planologische procedure voor het nieuwe woonwagencentrum worden gestart.    

Bestemmingsplan Appartementengebouw Kometenstraat in procedure

In het zondagochtendblad van 5 oktober 2010 maakt de gemeente Purmerend melding van de start van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige dansschool. Voornemen is om hier een appartementencomplex te gaan bouwen. Omdat echter het verkeer teveel geluid maakt op de gevels dan wettelijk is toegestaan start de gemeente ook een procedure op grond van de Wet geluidhinder om een hogere geluidnorm te mogen vaststellen. Vanaf 12 oktober ligt het ontwerp bestemmingsplan, de sloopvergunning en de hogere grenswaarde voor geluid gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijze inbrengen. Zie gemeentelijk rapport .Voor aanvullende informatie of de gemeentelijke kennisgeving klik hier. In het zondagochtendblad van 24 oktober 2010 doet de gemeente Purmerend mededeling van de aangevraagde kapvergunning voor 19 bomen op de locatie Kometenstraat 2-4.

Wij zouden graag van de bewoners in de Wheermolen en dan met name de omwonenden willen weten van ze van de plannen tot bouw van het appartementecomplex vinden. Voor een reactie email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voorzitterschap Wijkkerngroep overgedragen

 

Tijdens de vergadering van 22 juni jl. heeft Joop de Winter de voorzittershamer van de Wijkkerngroep Wheermolen officieel overgedragen aan Bart Schenk. Dit moment zat er al enige tijd aan te komen omdat Joop de Winter had aangegeven het iets rustiger aan te willen gaan doen. Gelukkig blijft joop lid van de Wijkkerngroep waardoor zijn kennis en ervaring niet verloren gaan. Tijdens de vergadering werd unaniem gekozen voor Bart, als nieuwe voorzitter. Tijdens een emotionele overdracht werd Joop bedankt voor zijn jarenlange inzet en de goede overdracht aan zijn opvolger. 

 

Gemeente Purmerend wijst verzoek tot handhaving af

Bij brief van 28 februari jl. heeft de Wijkkerngroep Wheermolen zijn zorgen geuit over de verwaarloosde toestand van het manegeterrein aan het Trimpad. Naast de grote opslag van bouwmaterialen, de plaatsing van een caravan en een boot zijn ook de toegangshekken stuk. Uiteindelijk hebben wij op 22 juni jl. een schriftelijke reactie ontvangen van de gemeente Purmerend. Door de eigenaar van het terrein is op 28 mei een aanvraag ingediend voor een vergunning voor de bouw van een manege met twee woningen. Zo gauw deze vergunning door de gemeente is verleend zal de eigenaar het terrein opnieuw gaan inrichten. Verder heeft de eigenaar aangegeven dat de huidige bewoning met zijn instemming plaatsvindt om toezicht te houden op het terrein.  Vooralsnog ziet de gemeente geen aanleiding om actie te ondernemen.

 

Purmerend 600 in de Wheermolen

 

 

Zaterdag 5 juni jl. was een stralende dag in de Wheermolen. Onder een warme zon begon de dag met een rondtour per koets door burgemeester Bijl, de voorzitter van de Wijkkerngroep De Winter en de voorzitter van P600 de heer van Dam. Dit alles onder aanvoering van de drumband Ram. Na deze feestelijke openening brak het feest los met de kinderspelen, een diavoorstelling, een optreden van de Linedancegroep, een demonstratie van de aikido vereniging en nog veel meer. Hiernaast was er in het winkelcentrum een oude beroepmarkt. Wheermolen staat weer op de kaart na deze geslaagde dag. Voor een fotoverslag klik hier.

Het einde van het feestjaar nadert zijn einde. Tijdens de Wijkkerngroep van 7 december jl. heeft Joop de Winter een DVD van de feestelijkheden aangeboden aan onze Wijkwethouder, Mona Keijzer.

 

 

 

  
Voorontwerp bestemmingsplan Wheermolen 2010
Het college van B&W heeft het voorontwerp-bestemmingsplan 'Wheermolen 2010' vastgesteld. Het bestemmingsplan voor Wheermolen en het  groengebied Dwarsgouw wordt vernieuwd. Reden is dat de wet vereist dat alle bestemmingsplannen van de gemeente voor 2013 zijn vernieuwd. Voor de wijk gelden op dit moment twee sterk verouderde bestemmingsplannen. Voor het grootste deel is het een conserverende regeling. Dit wil zeggen dat de planologische situatie zoals die op dit moment is, wordt vastgelegd. Dat geldt ook voor het middengebied in Wheermolen West. Een aantal ontwikkelingen in het gebied, te weten de herontwikkeling van de dansschool aan de Kometenstraat en een nieuw woonwagenkamp aan de Vrouwenzandstraat, is niet opgenomen in het plan, hiervoor worden aparte bestemmingsplannen ontwikkeld.

Het plan wordt aan de raad voorgelegd ter advies. Daarna zal een inspraakprocedure worden opgestart. Hieraan wordt te zijner tijd via de media bekendheid gegeven. Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad is het plan donderdag 15 april 2010 behandeld in de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en beheer.

Gebleken is dat er veel van het aanwezige groen in de wijk niet is opgenomen in het bestemmingsplan. Dit heeft tot gevolg dat er een andere functie aan gegeven kan worden. Door de Wijkkerngroep is op 22 juni jl. een reactie gestuurd naar de gemeente Purmerend met het verzoek om de groenstroken alsnog deze bestemming te geven. Hiernaast is een vraag gesteld over de aanwezige LPG opslag in relatie tot de veiligheid van de omgeving.

Succesvol bezoek M.L. Kingschool aan Only Friends

Bijna zeventig kinderen met een verstandelijke beperking van de M.L. Kingschool in Purmerend brachten zondag 26 september een bezoek aan het Ronald McDonald Centre in Amsterdam-Noord. De kennismaking met de activiteiten van Only Friends viel in de smaak, veertig leerlingen zijn aangemeld voor een van de aangepaste sporten. Voor het gehele bericht klik hier.

Burendag 2010

Op diverse locaties in de Wheermolen waren weer veel activiteiten in het kader van de jaarlijkse Burendag. Bij de Bernard Zweersflat waren de bewoners actief en stonden er diverse kramen. Vooral in de ochtend was er een grote aanloop van mensen. Ook de De Grote Frank was actief, voor de kinderen een speelkussen en ook hier een groot aantal marktkramen waar bewoners hun spullen verkochten. In de hal van de flat werd koffie en gebak aangeboden. De Burendag bij D’Grote Frank in Purmerend was een groot succes. Er was een heerlijke taart, nieuwe speeltuin, rommelmarkt, schoonmaakactie en er waren plantjes voor aan de balkons. Iedereen hielp mee en de dag was geslaagd.Net als vorig jaar hadden de bewoners van de Aak, Jol en Botterstraat weer een buurt BBQ georganiseerd. Voor de kinderen een groot springkussen en een limonade koe. Voor foto's van de diverse activiteiten klik hier.

BUURTKERMIS IN WHEERMOLEN

Van woensdag 22 tot en met zondag 26 september is er een buurtkermis in Wheermolen. De kermis is op het braakliggende terrein tussen de Planetenstraat en Mercuriusweg bij winkelcentrum Makado. Er zijn ongeveer tien kermisattracties. Autoscooter,Pusher, Lucky Cranes, Spookhuis, Wipp, Mega Jumper, Suikerspin/ Popcorn, gebakkraam, Baby sport, Mini Zweefmolen, Lucky Duck, Skeebal. De buurtkermis is zo opgesteld dat de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijft. De geluidsnormen en openingstijden zijn hierop afgestemd. Alle calamiteitenroutes zijn vrij van obstakels: de brandweer heeft het hele terrein geïnspecteerd en akkoord bevonden. Ook zijn er afspraken gemaakt met politie, Streetcornerwork en Clup Welzijnswerk om alles in goede banen te leiden. Alle basisschoolleerlingen in de Wheermolen hebben een flyer met kortingsbonnen ontvangen. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de kermis. Voor foto's van de Kermis klik hier.

Fietsrekken en fietswrakken.

Twee keer per jaar wordt in samenspraak met de Gemeente Purmerend het NS Station Overwhere ontdaan van fietswrakken die onnodig ruimte innemen. De laatste tijd bereikte ook de Wijkkerngroep verzoeken tot het bijplaatsen van fietsrekken bij diverse hoogbouw locaties. Naar leiding van deze verzoeken, en onze goede ervaringen met de Gemeente Purmerend bij het verwijderen van fietswrakken, is toen besloten een fietswrakverwijderingsactie (mooi scrabble-woord)  samen te organiseren.

Deze actie heeft een vijftigtal wrakken opgeleverd die verwijderd konden worden en weer voor de nodige ruimte heeft gezorgd. Een bijkomend voordeel van deze actie is geweest dat tevens inzicht is verkregen in de kwantiteit en de kwaliteit van de huidige fietsrekken.

Een inventarisatie samen met  Woningstichting Wherestad  en de Gemeente Purmerend heeft aangetoond dat er op meerdere plaatsen in de wijk Wheermolen fietsrekken bijgeplaatst, verplaatst en/of vernieuwd dienen te worden.De uitgevoerde inventarisatie wordt binnenkort besproken en aan de hand daarvan wordt een actieplan opgesteld dat moet gaan leiden tot kwantitatief en kwalitatief goede fietsopstelplaatsen.

We houden u op de hoogte.  

Uw Wijkkerngroep Wheermolen     

Purmerend gaat bezuinigen

"De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte gaat in geheel Purmerend naar het minimale basisniveau (niveau C). Dit basisniveau is het niveau waarop nog nét geen (grootschalige) verloedering, kapitaalvernietiging en/of functieverlies optreedt. Niet alleen het hogere ambitieniveau voor straatreiniging en wegmeubilair wordt verlaten, ook voor de overige disciplines wordt er ingeleverd op het onderhoudsniveau. Momenteel bestaan er binnen Purmerend verschillen in het onderhoudsniveau. Nu voor het gehele areaal eenzelfde onderhoudsniveau wordt nagestreefd, zullen deze verschillen de komende jaren verminderen". Dit alles is te lezen in de begroting. Voor het gehele verhaal klik hier. Graag zouden wij uw reactie op de gemaakte keuzes voor met name de Wheermolen willen weten. Laat het ons weten via email. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HUURDERS WAARDEREN WHERESTAD BOVENGEMIDDELD
KWALITEITSLABEL BEHAALD MET VLAG EN WIMPEL

Bovengemiddeld. Dat is de uitslag van de kwaliteitsmeting van Wherestad. De huurders, de klanten van Wherestad zijn dik tevreden over de service en waarderen de woningstichting met een grote 7,8. Dit cijfer is zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde.

Voor de zesde keer op rij is Wherestad erin geslaagd het kwaliteitslabel te krijgen. Zij mag zich met recht een kwaliteitscorporatie noemen. De hoogste score krijgt Wherestad voor het onderdeel ‘reparatie uitvoeren’: een 8,1.

Verder zijn de cijfers: 7,8 voor corporatie bezoeken; 7,6 voor woning zoeken; 7,5 voor woning betrekken en 8,0 voor huur betalen. Het KWH-label prijkt weer trots op de ingangsdeur van Wherestad. KWH staat voor Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector. Wherestad is blij met de uitslag: ‘We hebben het gekregen van onze tevreden klanten!’

Stand van zaken Pampusschool

Naar aanleiding van diverse bewonersvragen geeft de gemeente Purmerend in een bewonersbrief duidelijkheid mbt de stand van zaken over het schoolgebouw aan de Pampusstraat. Op dit moment staat het schoolgebouw aan de Pampusstraat leeg. In het kader van leegstandsbeheer en veiligheid wordt het gebouw op dit moment wel tijdelijk bewoond. De werkzaamheden die kort geleden rond het gebouw hebben plaatsgevonden, werden uitgevoerd door de Stadsverwarming. Deze waren noodzakelijk voor het onderhoud in het gebied en stonden niet in verband met de leegstand van het gebouw.

De gemeente heeft de intentie om het gebouw op korte termijn te slopen. Voor een toekomstige bestemming van de locatie zijn er op dit moment nog geen plannen. Zodra er meer duidelijkheid is over de sloop en in een later stadium over de voorgenomen plannen, zal de gemeente de omwonenden zo snel mogelijk informeren

Politie doet verslag van activiteiten

In de Raadcommissie Algemene zaken van 14 oktober a.s. deed de politie Zaanstreek waterland verslag van haar activiteiten in de periode van januari tot juni 2010. Om het verslag in te zien klik hier.

Mishandeling fietstunnel Botterstraat

De omgeving bij station Overwhere in Purmerend is dinsdag enige tijd afgezet geweest. Er zou een mishandeling in het fietstunneltje in de Botterstraat hebben plaatsgevonden. De daders sloegen de slachtoffers een gebroken neus en zouden er daarna vandoor zijn gegaan. Lees verder

Informatie over erfrecht door notaris mevr. Cabenda

Op dinsdag 12 oktober organiseerde werkgroep 55 plus en welzijnswerk Clup een informatiemiddag over erfrecht in ’t Noot.

Om twee uur was de zaal vol en moesten we ongeveer 20 mensen teleurstellen die naar huis gingen met de belofte dat we een tweede bijeenkomst houden op 23 november a.s.

Mevrouw Cabenda hield, na het openingswoord door Simon Slagt van werkgroep 55 plus, een duidelijke presentatie over erven en erfgenamen. De veranderingen in januari van dit jaar, het erfrecht voor de langst levende echtgenoot of geregistreerd partnerschap, het erfrecht van de kinderen, kleinkinderen en de tarieven en vrijstellingen van belastingen.

De vele aanwezigen luisterden aandachtig naar de uitleg over het verschil tussen erfgenamen volgens de wet en erfgenamen volgens het testament. Is een testament wel nodig en welke waarde heeft een codicil en kan ik goederen of geld nalaten met een legaat. De eerste vragen werden al gesteld over b.v. het aanstellen van een executeur en wie dat mag zijn. Om drie uur hielden we een kleine pauze en ook nu werd de notaris overstelpt met vragen. Na de pauze beantwoordde mevrouw Cabenda de vele vragen die de aanwezigen hadden over o.a. onterven, vruchtgebruik, nalaten aan vrienden, buren, goede doelen, enz.

Onder luid applaus ontving mevrouw Cabenda de bloemen en cadeau bon en de bezoekers verlieten  met een voldaan gevoel deze informatiemiddag in ’t Noot. Mevr. Cabenda, notaris in Purmerend, komt op 23 november 2010 opnieuw naar wijkcentrum ’t Noot. Voor nadere informatie klik hier.

Programma ZOMIPO november 2010

ZONDAG 21 NOVEMBER  Wijkcentrum t Noot J.P. Grootstraat 1

FIVE-ALIVE

Five Alive is een rock en blues coverband uit Noord-Holland. Klik hier

De band speelt muziek van onder andere De Dijk, The Scene, Golden Earring, Joe Cocker, Doobie Brothers etc. Herkenbare muziek, overwegend uit de jaren '70 en '80

Er wordt lekker stevig gespeeld en we vragen op die manier wel de aandacht en een praatje houden met elkaar met een achtergrondmuziekje is niet aan de orde

Eén aanvraag voor 25 vergunningen

Omgevingsvergunning maakt het Purmerenders makkelijk

Vanaf 1 oktober treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking. Hiermee is de omgevingsvergunning een feit. De omgevingsvergunning vervangt onder andere bouw-, kap- en milieuvergunningen en maakt de aanvraag een stuk makkelijker.

De omgevingsvergunning bundelt zo'n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, kappen en milieu. De aanvraag hoeft nog maar één keer gedaan te worden, bij één loket: in het gemeentehuis of digitaal. De behandeling gaat snel doordat er voortaan vaste wettelijke termijnen voor de afhandeling staan. Er is een reguliere (8 weken) en een uitgebreide (26 weken) procedure. Elke klant krijgt een persoonlijke klantmanager toegewezen, waardoor de voortgang makkelijk te volgen is.

Op dit moment is het voor de burger vaak onduidelijk welke vergunning aangevraagd moet worden. De aanvraag kost door het grote aantal verschillende vergunningen veel tijd. 

HET KLUSSEN KAN BEGINNEN VOOR NIEUWE HUURDER WHERESTAD

Een nieuwe huurder van Wherestad ontvangt de sleutel van haar appartement. Ze kan meteen beginnen met klussen, want ze krijgt er een gereedschapskist bij van Woningstichting Wherestad. Iedere nieuwe huurder ontvangt deze. De inhoud bestaat uit een rolmaat, minischroevendraaiersetje, rookmelder, hobbymes en plamuurmes.

Wherestad vind het belangrijk dat huurders prettig wonen in hun huis en in hun wijk.

Een fijn huis is belangrijk. Een plek die je beschutting geeft, waar je je veilig voelt. Prettig wonen heeft ook te maken met je leefomgeving. De woningstichting investeert daarom flink in de leefbaarheid. Ze doet dit op verschillende manieren, waarbij het verbeteren van het woongenot en het prettig wonen met de buren voorop staat.

Fotobijschrift: De nieuwe huurder (links) ontvangt de kist van een medewerker van Wherestad (rechts

Geen schotelantennes aan panden Wherestad

Schotelantennes ontsieren het gebouw, werken stigmatiserend en mogen niet. Woningstichting Wherestad is er duidelijk over: huurders mogen aan de panden van Wherestad geen schotelantennes bevestigen. Alternatieven zijn er wel: antennes op statief of digitale televisie.

 Wherestad informeerde alle huurders. Zij moeten de schotels van de gevels verwijderen, televisieontvangers mogen alleen ‘binnen het gehuurde’ blijven. Het plaatsen van een antenne op het balkon of in de tuin van een eengezinswoning is wel toegestaan, zo lang deze niet aan het pand bevestigd wordt. Alternatieven voor scholtels zijn bijvoorbeeld digitale televisie en kabelpakketten.

 Als een huurder zich niet aan deze regels houdt, krijgt hij of zij een brief van een advocaat. Als er daarna niets verandert, volgt een kort geding. Onlangs zijn er twee rechtszaken geweest waarbij Wherestad in het gelijk is gesteld. Hierbij maande de rechter de huurder aan tot verwijdering op straffe van een dwangsom en boete bij het niet naleven van de afspraak. Wherestad incasseert de dwangsom niet en vertrouwt op het naleven van de afspraken.

NIEUWS UIT B&W 31 augustus 2010

EXTRA JONGERENONTMOETINGSPLEKKEN (JOP'S)

Op dit moment zijn er 7 JOP's in Purmerend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er 7 JOP's bij komen. Door het plaatsen van de extra JOP's wordt het samenkomen van groepen jongeren in de stad beter gestructureerd. Ook is het voor professionals - zoals het straathoekwerk - makkelijker om met de jongeren in contact te komen. In principe komt in elke wijk een extra JOP. De exacte locatie moet nog worden bepaald, in samenspraak met omwonenden, de jongeren, wijkmanagement en professionals (als het jongerenwerk).

Volg de Wijkkerngroep via Twitter

Sinds kort zijn de activiteiten van de Wijkkerngroep ook te volgen via de Twitter site "wheermolen". Door zich aan te melden krijgt u bericht als er een nieuw bericht op de website is geplaatst.

De automatische peilopnemer

Het raadsel is opgelost. Sinds begin 2010 zijn er zwarte buizen met een zonnecel geplaatst in de hoofdwaterloop door de Wheermolen. (van de Bottersloot tot het water achter de Bernard Zweersflat. Uit een artikel in het zondagochtend van 1 augustus jl. blijkt dat het hier gaat om een automatische peilopnemer. Dit is een van de instrumenten die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Purmerend sinds december 2009 inzetten om de waterkwaliteit en -kwantiteit in Purmerend en directe omgeving te monitoren. Bij waterkwaliteit gaat het bijvoorbeeld om schoon water en of het zuurstofgehalte hoog genoeg is. Bij waterkwantiteit wordt er gekeken of er voldoende water in de sloten en grachten zit. Voor het gehele artikel lees verder in het Zondagochtendblad.

Voortgang Zorghotel op locatie van Wijkcentrum 't Noot

Deze week heeft de gemeente Purmeren de omwonenden van het toekomstige zorghotel middels een brief geinformeerd. In de brief wordt aangegeven dat de gemeente enige tijd geleden een verzoek heeft ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een zorghotel in Purmerend. Het zorghotel kan door iedereen in Purmerend en omgeving gebruikt worden om te revalideren na een ziekenhuisopname. Ook is opname  mogelijk wanneer er geen verzorging thuis aanwezig is. Het gemeentebestuur waardeert dit initiatief zo geeft met aan.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een geschikte locatie en die voorlopig gevonden aan de Churchilllaan, hoek J.P. Grootstraat. Op dit moment is die locatie in gebruik door wijkcentrum 't Noot. Naar verwachting zal halverwege 2011 het wijkcentrum worden verplaatst naar het gebouw Triton op de hoek van de Meteorenweg en de Churchilllaan. Er zijn verschillende redenen waarom deze locatie geschikt is voor het initiatief tot de bouw van een zorghotel. De grond is in het bezit is van de gemeente en komt op korte termijn beschikbaar. De locatie heeft ook nu al een maatschappelijke voorziening, is dichtbij het Waterlandziekenhuis en goed bereikbaar zo blijkt uit de bewonersbrief. 

Informatie

Op 22 juni zijn de plannen van de gemeente meegedeeld tijdens een vergadering van de wijkkerngroep Wheermolen (zie mededeling op onze website). Op dat moment was het initiatief nog niet uitgewerkt tot een vorm die voldoende duidelijk was om voor te leggen aan omwonenden. De initiatiefnemer heeft inmiddels een ruwe schets voorgelegd aan de gemeente om aan te geven hoe een dergelijk zorghotel er uit zou kunnen zien. Het gemeentebestuur heeft besloten om de locatie tot 1 januari 2012 te reserveren voor dit initiatief. Nadat aanvullend onderzoek is gedaan (onder andere naar verkeersontsluiting en parkeren) zal er een informatieavond worden georganiseerd.

Wij als wijkkerngroep zouden graag willen weten wat de bewoners vinden van het voornemen om een zorghotel te bouwen op de locatie van 't Noot. Stuur u reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NIEUWS UIT B&W

21 september 2010

ZORGHOTEL IN PURMEREND

Enige tijd geleden is er bij de gemeente een particulier initiatief ingediend voor het realiseren van een Zorghotel. Het initiatief werd bestuurlijk gewaardeerd en de gemeente heeft onderzoek gedaan naar een geschikte locatie en deze voorlopig gevonden aan de Churchillaan (adres J.P. Grootstraat 1). Nu staat hier nog het wijkcentrum 't Noot. Dit verhuist halverwege 2011 naar een andere locatie. De vestiging van een zorghotel op die plek komt overeen met het 'maatschappelijk' gebruik dat het bestemmingsplan Wheermolen op deze locatie toestaat. Door de gemeente en de initiatiefnemer wordt verder onderzocht of deze locatie voldoet. De locatie is tot 1 januari 2012 voor het initiatief gereserveerd. Afhankelijk van de voortgang kan de reservering verlengd worden.

Middelgrote gemeenten vissen achter het net. De hekkensluiters van de wijkaanpak

Probleemwijken vind je niet alleen in de G32. Maar als er geld wordt uitgedeeld voor de wijkaanpak, staan de grote jongens meestal vooraan in de rij. ‘Wij vissen nogal eens achter het net’, zegt burgemeester Don Bijl van Purmerend. Ondanks weinig rijksgeld en slinkende budgetten zetten middelgrote gemeenten zich in om ook hun wijken leefbaar te maken.

Ze hebben veel van elkaar weg, de probleemwijken in middelgrote gemeenten. Neem die in Purmerend (78.000 inwoners), Venray (42.000 inwoners) en Vlaardingen (71.000 inwoners). Hier vind je sociale en economische problematiek in een decor van veelal verpauperde naoorlogse wijken, vaak met veel flats. Uit de grond gestampt om snel veel inwoners onderdak te bieden.
Purmerend bijvoorbeeld moest in korte tijd huisvesting bieden aan inwoners van Amsterdam. Burgemeester Don Bijl (VVD): ‘Wij fungeerden als overloop voor het ruimtegebrek in de hoofdstad. Purmerend groeide in zestig jaar van zesduizend naar tachtigduizend inwoners.’
Waar tempo bij huizenbouw was geboden, ging kwantiteit doorgaans vóór kwaliteit. Het aantal huurwoningen overtrof bovendien veruit de hoeveelheid koopwoningen. Het duurde niet lang of de wijken in de drie gemeenten gingen achteruit. Versluijs: ‘Veel mensen uit de middenklasse verlieten onze gemeente, waar 65 procent van de woningvoorraad bestaat uit socialehuurwoningen. Ervoor in de plaats kwamen werklozen en relatief veel allochtonen. Purmerend, Venray en Vlaardingen zijn inmiddels druk doende de neerwaartse spiraal te doorbreken. Herstructurering van de probleemwijken vormt de sleutel.

Ook de wijk Wheermolen-West in Purmerend gaat drastisch op de schop. Zes hoogbouwflats en enkele blokken duplexwoningen maken plaats voor appartementen, zowel huur als koop. Ook driekwart van de openbare ruimte in de wijk wordt grondig opgeknapt.

Achter de voordeur
Hoe belangrijk sloop, bouw en renovatie ook zijn, er is meer nodig om slechte wijken weer leefbaar te maken. Die investering doet ook Purmerend in Wheermolen-West. Bijl: ‘Met de inzet van jeugd- en jongerenwerk, buurtbemiddeling en straathoekwerkers proberen we isolement en afglijden te voorkomen.’
Kosten
Linksom of rechtsom: het kost de drie gemeenten flink wat geld. De kosten zitten hem voor Purmerend ook voornamelijk in de sociale activering. Bijl: ‘Daar gebruiken we ook veel van onze brede doeluitkering jeugd- en gezinszorg voor, maar het grootste deel ervan betalen we zelf.  lees verder het hele artikel klik hier

Actieve bewoners voor betere buurt

Dit was de opening van een artikel in de metro van woensdag 21 juni jl. Door mensen te laten meedenken gaat de buurt er vanzelf op vooruit. Hierdoor raken de mensen enthousiast en betrokken bij hun buurt. In Amsterdam zijn intussen goede resultaten behaald met deze manier van werken in o.a. probleemwijken. Ook landelijk blijkt er veel belangstelling voor deze projecten. klink hier voor het artikel in de metro

Uitbreiding fietsenstalling NS station Overwere

 

 

In het zondagochtendblad van 18 juli 2010 geeft de gemeente Purmerend kennis van de ingekomen bouwaanvraag voor het vergroten van de fietsenstalling van het station Overwhere aan de Boeierstraat.

BREDE SCHOOL WHEERMOLEN NIET HAALBAAR zo blijkt uit een persbericht van de gemeente Purmerend

De Brede school in Wheermolen-West komt er uiteindelijk niet. Het financiële klimaat en het afhaken van verschillende partijen die in het gebouw een plek zouden krijgen, hebben daartoe geleid. De andere bouwplannen voor het terrein van de Driehoek worden eveneens heroverwogen. De gemeente beraadt zich met ontwikkelende partijen woningstichting Wherestad en Bouwfonds op de nieuwe invulling van het terrein. Lees verder op de site van de gemeente Purmerend klik hier. 

NOTA HANDHAVING OPENBARE BUITENRUIMTE

Burgemeester en wethouders van Purmerend hebben de nota handhaving Openbare Buitenruimte vastgesteld. De nota heeft tot doel te komen tot een effectief optredend handhavingsteam in de Purmerendse openbare buitenruimten, zichtbaar en merkbaar voor Purmerenders. De nadruk ligt daarin op handhaving rondom parkeren, controle op hondenbeleid, het aanbieden van afval, controle van de Algemene Plaatselijke Verordening en het afhandelen van meldingen.  

EERSTE ONDERGRONDSE CONTAINER IN GEBRUIK

Maandag 30 augustus om 10.00 uur neemt wethouder Roald Helm de eerste ondergrondse restafvalcontainer in gebruik. Bij de Rotterdamhaven in Weidevenne demonstreert Helm hoe de container werkt. Ook wordt de ondergrondse container geleegd in een vuilniswagen. Na de officiële in gebruikname kunnen de bewoners van kwadrant Europa hun afval aanbieden in de ondergrondse restafvalcontainers. Stap voor stapNa kwadrant Europa wordt ondergrondse inzamelen van afval voor alle gestapelde bouw in Purmerend verder ingevoerd. Mensen die in appartementen van 2, 3 of 4 verdiepingen wonen krijgen te maken met de ondergrondse containers. Zij krijgen vanzelf bericht van de gemeente over wanneer de containers bij hen in de buurt open gaan. Ook krijgen ze informatie over hoe het systeem werkt en waar de containers te vinden zijn.Het streven is om in het voorjaar van 2011 alle ondergrondse containers in gebruik te hebben.

Afvalpas
De ondergrondse restafvalcontainers zijn te openen met een afvalpas. Alleen mensen die gebruik moeten maken van de containers ontvangen deze pas. De pas wordt niet gebruikt om aanbiedgedrag te registreren. Voor de ondergrondse papiercontainers, die gelijk met het restafval open gaan is geen pas nodig. Dat geldt ook voor de ondergrondse glascontainers die al in gebruik zijn.

nieuw afvalinzamelsysteem voorgelegd aan internetpanel

Maart dit jaar heeft de gemeente Purmerend via het internetpanel de bewoners van de laagbouw naar hun mening gevraagd over het nieuwe afvalinzamelsysteem. De ondervraagde panelleden geven het nieuwe afvalinzamelsysteem gemiddeld een 7,0. Iets meer dan 30% vindt het nieuwe systeem beter dan het oude systeem en 16% vindt het nu slechter. De rest maakt het niet uit.Er zijn wel aandachtspunten: zo is 30% ontevreden over de plaats - de zogenaamde clusterplaats - waar men de restafvalbak moet aanbieden, een deel vindt dat men te ver moet lopen naar de clusterplaats en een deel vindt het aantal afvalbakken op de clusterplaats te groot. Verder stoort het sommigen hoe de bakken worden neergezet (op de rijweg, op de stoep, op de parkeerplaats, op een andere clusterplaats e.d.) en dat de clusterplaats op een onlogische plek zit.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. De gemeente gaat kijken of een aantal suggesties verwezenlijkt kan worden.Voor het volledige onderzoek en de werking van het internetpanel klink hier.

Goede samenwerking met de politie

Door bewoners uit de omgeving van de Boeierstraat werd maandagavond geconstateerd dat vier jongens graffiti aan het spuiten waren op de garages. Hierop werd meteen contact opgenomen met de politie. Door de melding van de bewoners en de snelle reactie van de politie konden de jongens worden aangehouden.

Hiernaast worden sinds kort snelheidscontroles gehouden in de Henry Dunantstraat en vindt er toezicht plaats op de kinderspeelplaatsen. Het is dus van belang om melding te doen van overlast of vernieling in de wijk. Dankzij de goede samenwerking met de politie en de wijkagent krijgen overtreders geen kans meer in de Wheermolen.

Plannen voor een zorghotel op het terrein van Wijkcentrum 't Noot

Tijdens de Wijkkerngroepvergadering van 22 juni jl. hebben de gemeente Purmerend en Zomerdroom Zorghotels een toelichting gegeven op de plannen voor een zorghotel in de Wheermolen. In 2011 zal het Wijkcentrum 't Noot worden verplaatst en zal het gebouw worden gesloopt. De gemeente Purmerend is in overleg met "Zomerdroom Zorghotels" voor een nieuwe bestemming van het terrein. Het plan is voor de bouw van een zorghotel met 65 kamers (bedden). Hierin kunnen mensen na een verblijf in het ziekenhuis verder revalideren voordat ze naar huis kunnen. Daarnaast zijn er plannen voor de vestiging van een huisarts en een tandarts in het gebouw. De aanwezige omwonenden hadden hun bedenkingen tegen de voorgenomen hoogte van het gebouw en de mogelijke parkeerdruk in het gebied. Hiervoor zal echter een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. De Wijkkerngroep heeft de toezegging gekregen dat ze nauw betrokken zullen worden bij de voortgang van de plannen.  Voor aanvullende informatie klik hier

PURMERENDSE WIJKKRANTEN WORDEN ZELFSTANDIG
Purmerend kent al vele jaren de wijkkranten. Deze worden gemaakt door en voor bewoners. Vrijwilligers maken de kranten in samenwerking met de gemeente. Dat gaat veranderen: de wijkredacties gaan zelfstandig en dat is bijzonder in Nederland.

Meer vrijheid en mogelijkheden
De wijkkrant is een belangrijk instrument voor burgerparticipatie: een goedgelezen en gewaardeerd medium in de wijken. Sinds 1 januari 2008 ging het wijknieuws samen met de gemeentelijke uitgave 'Stadhuisberichten' onder de naam: Purmerend Totaal. Wat een mooie oplossing leek, bleek in de praktijk toch problemen te geven, met name omdat de verschillende afzenders onduidelijk waren voor de lezer. Ook wensten de wijkredacties meer vrijheid, zowel in de opmaak als de inhoud.

Samenwerken aan een oplossing
Om de wijkkranten alle ruimte en vrijheid te geven, moesten de redacties zelfstandig worden. Geen tussenkomst meer van de gemeente. Gemeente en wijkredacties hebben goed en intensief overlegd om de verzelfstandiging van de wijkkranten te realiseren. Wethouder Sociale Leefomgeving Berent Daan: 'Dit is een goede ontwikkeling. Ik vind dat het past in deze tijd dat Purmerenders op eigen initiatief een krant maken met nieuws over hun wijk.'

De nieuwe wijkkrant
Vanaf 2010 stellen de wijkredacties zelf hun wijkkrant samen. Het budget voor de kranten wordt ondergebracht bij de Wijkkerngroepen. Werkvoorzieningschap Baanstede verzorgt de vormgeving van de nieuwe wijkkrant, die een compleet nieuwe opmaak krijgt. Ook uit het uiterlijk van de nieuwe wijkkrant blijkt de onafhankelijkheid. De verspreiding gebeurt samen met Purmerend Totaal: Purmerenders ontvangen de twee kranten acht maal per jaar. 

Redactieleden van de wijkkrant
De krant wordt gemaakt door vrijwilligers. Dit zijn wijkbewoners die met veel enthousiasme en creativiteit berichten uit hun eigen wijk verzamelen en delen met hun wijkgenoten. De wijkredacties zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Purmerenders - schrijvers, fotografen, onderzoekers, etc. - die wat voor de wijkredacties willen betekenen, kunnen contact opnemen met de wijkkerngroep. 

Het project van D’Grote Frank.

Aangezien aan de andere drie flats aan de Anne Franklaan iets ter herinnering aan Anne Frank is opgehangen, kwam de gedachte om ook aan D’Grote Frank iets op te maken. Uit het toenmalige flatteam kwam Bep de Blok op het idee de bekende kastanjeboom te gaan schilderen en dan wel een beetje groot, want aan de kopse kant van de flat is een grote blinde muur. Als nieuw flatteam zijn we met z’n vieren op 1 februari van dit jaar met de klus begonnen. Gelukkig had er na de algehele oproep toch nog één flatbewoner zich vrijwillig voor hulp aangemeld.  

Elke maandagmiddag van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur zijn we met een groepje in  een zeer gezellige sfeer bezig er echt iets moois van te maken. Dat  alles gaat onder zeer deskundige begeleiding van onze bekende Purmerendse kunstenaar Jan Prinsen. Hoe groot het wordt? Het komt op 9 panelen van 2.44 bij 1.22 meter, groot dus! Wat zal er te bewonderen zijn? Niet alleen maar de bekende Anne Frank boom met bladeren en bloesem, maar op de achtergrond ook het Anne Frankhuis. En in een schild komt een gedicht, gedeeltelijk afkomstig uit het dagboek van Anne Frank. Aangezien er wat problemen over een oud gedicht ontstonden, hebben we als flatteam zelf een gedicht samengesteld. We kunnen nog niet aangeven wanneer alles gereed is, want het is natuurlijk een heel werk. Gelukkig heeft het project veel aandacht, want we krijgen regelmatig bezoekers om ons kunstwerk te aanschouwen.

RTV-Noord-Holland heeft op 27 april opnames gemaakt en in het TV-programma De Buurtbus op 4 mei laten zien hoe ons kunstproject tot stand komt.

En om iedereen op de hoogte te houden van het hele gebeuren worden er weblogs bij gehouden, te zien op: www.mijnwijk.nl/purmerend-wheermolen en de persoonlijke weblog: www.ruuddelsman.web-log.nl/ruud_delsman.

Stortplaats of pronkstukje

De verloedering van de Wheermolen is goed zichtbaar. Het lijkt een stortplaats van zwerfafval ver buiten de bebouwde kom maar niets is minder waar. Het gaat hier om een ANWB fietsroute aan de achterzijde van het Makadowinkelcentrum. Het gaat er niet om naar elkaar te wijzen, feit is dat het een trieste aanblik geeft, oude banken, oude afvalbakken, veel zwerfafval en een slecht onderhouden oever. Misschien dat een gezamelijke aanpak kan zorgen voor een wijk om trots op te zijn.

Vaststelling bestemmingsplan " Herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase"

Op 1 juli 2010 heeft de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan is gewijzigd t.o.v. het ontwerp. Het gaat hier om het gebied dat aan de noordzijde wordt begrensd door de spoorlijn Zaandam Hoorn en aan de zuidzijde door de Meteorenweg. Vanaf 10 augustus a.s. ligt het plan ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor nadere informatie klik hier.

Botulisme alarm in de Wheermolen

 

 

De afgelopen twee weken is er een grote sterfte geweest van eenden en vissen in de hoofdwaterloop van de Bottersloot tot het water achter de Bernard Zweersflat. Door de dierenambulance, de gemeente en bewoners zijn er diverse kadavers en zieke dieren uit het water gehaald. Door de gemeente zijn een drietal exemplaren voor onderzoek opgestuurd. Hierbij bleek de bevestiging dat er sprake was van botulisme type C. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om waarschuwingsborden langs de waterkant te plaatsen. Hierbij het verzoek om zieke of dode dieren te melden en af te zien van het voeren van de eenden. Voor aanvullende informatie van de gemeente Purmerend klik hier. En voor de helpdesk water klik hier

Vissen in het Kinderparadijs

Op dinsdag 17 Augustus a.s. geeft John Sens tussen 10.00 uur en 12.00 uur een uitleg over vissen in het Kinderparadijs aan het Trimpad. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de soorten vissen die voorkomen in zoet water, welk voer moet je gebruiken bij het vissen, hoe haal je de vis van het haakje, hoe diep is het water. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen aan deze activiteit. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Clup Welzijnswerk.

GELUIDSOVERLAST DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN op 17 juni 2010 in Comm SOB

De gemeente Purmerend heeft klachten ontvangen over geluidsoverlast door heiwerkzaamheden. Deze klachten blijken na onderzoek aanleiding te geven tot betere regulering. Het college heeft de 'beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden Purmerend' bekeken en besloten de keuzes die erin staan voor te leggen aan de gemeenteraad. Vooruitlopend zullen de beleidsregels worden besproken in de Raadscommissie SOB op 17 juni 2010 klik hier voor de agenda
De nieuwe regels dragen eraan bij dat hinder door werkzaamheden voor omwonenden wordt beperkt en waar mogelijk voorkomen. Aan de hand van controles en het aantal meldingen van omwonenden wordt gemeten of die doelstelling wordt behaald.

Bestemmingsplan herontwikkeling Wheermolen West 2e fase op 1juli 2010 in de gemeenteraad 

De Gemeente Purmerend brengt het ontwerp bestemmingsplan 'herontwikkeling Wheermolen West, 2e fase 2010' in procedure. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen om de realisatie van de tweede fase van de herontwikkeling van Wheermolen West, (zorg)woningen en een brede school met bijbehorende voorzieningen, planologisch mogelijk te maken. Het noordelijk gelegen deel van het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorweg Zaandam-Hoorn en aan de zuidzijde door de Meteorenweg. Het zuidelijk gelegen deel van het plangebied ligt in de Driehoek, tussen de Mercuriusweg aan de oostzijde en de Planetenstraat aan de westzijde. Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding voor de agenda klik hier 

ONDERGRONDSE GLASBAKKEN 28 JUNI IN GEBRUIK

Vanaf maandag 28 juni zijn alle ondergrondse glasbakken in Purmerend in gebruik. De bovengrondse glasbakken worden allemaal weggehaald. Het aantal glasbakken is meer dan verdubbeld. In Purmerend waren al 60 ondergrondse containers en er komen er nu 80 bij. In totaal zijn er in Purmerend straks 140 ondergrondse plekken waar glas kan worden weggegooid. voor meer informatie klik hier.

Roei mee met  De Where

Het clubgebouw van de Purmerendse Roeivereniging De Where is prachtig gelegen aan de Purmerringvaart op de hoek met de Where en biedt een uitstekend uitgangspunt voor roeitochten in het mooie waterland. Zomers kunt u ’s avonds na het roeien op ons eigen terras genieten van een drankje. De vereniging bestaat inmiddels vijftig jaar en heeft in de loop van de jaren haar vloot zien groeien naar ruim zestig boten. Het ledenaantal schommelt rond een solide aantal van driehonderd en kenmerkt zich door een groot vrijwilligersbestand, Veel wordt in eigen beheer gedaan. Het onderhoud van het gebouw, de boten, de uitbating van de sociëteit, alles is in handen van de leden.
Roeien is een sport, die het gehele jaar kan worden beoefend, behoudens de periodes, dat er ijs ligt. Dan kunt u altijd uw conditie op peil houden door het volgen van de conditietraining op dinsdagavond of met een bezoekje aan onze eigen fitnessruimte. En mist u dan nog de vereniging of uw ploeggenoten, dan kunt u naar de bridge-avond op woensdag.
Kennismaken
Op zaterdag 5 juni aanstaande geeft PRV De Where acte de presence op het wijkfeest in de Wheermolen in het kader van Purmerend 600. Zowel bij onze kraam op het terrein bij wijkgebouw ’t Noot als op de roeivereniging zelf kunt u kennismaken met de verschillende aspecten van de roeisport. Vrijwilligers staan daar tussen 12.00 en 17.00 uur klaar om u rond te leiden en u een gratis proefles aan te bieden. Stap in de boot en ervaar zelf hoe roeien uw leven ten goede kan veranderen. Roeien is een sport voor alle leeftijden van tien tot 55+ en ouder. We nodigen u dan ook van harte uit

 
Binnenkort AED bij sportverenigingen en in sportzalen

Spurd zorgt er voor dat er in de loop van mei in alle sportzalen en op alle sportcomplexen in Purmerend een AED aanwezig is. De AED kan levens    redden van mensen die tijdens het sporten of sport kijken hartproblemen krijgen. Inmiddels hebben meer dan driehonderd vrijwilligers van sportverenigingen een training gehad voor het gebruik van een AED.

Tijdens sportieve activiteiten zijn er vaak veel mensen bij elkaar. Dat is een goede reden voor het plaatsen van een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een draagbaar toestel dat bij hartproblemen door elektrische schokken het hartritme weer op gang kan brengen. Een training door vrijwilligers van sportverenigingen is van belang voor een effectief gebruik van de AED.
Spurd - de zelfstandige organisatie voor sportieve recreatie in de Marktstad - plaatst en onderhoudt de 37 AED’s in Purmerend. De gemeente heeft een eenmalige subsidie van € 70.000,00 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de AED’s en de eerste training bij de introductie van de toestellen. Het onderhoud is geen onderdeel van de gemeentelijke subsidie, maar komt uit de exploitatie van de sportorganisatie. Spurd onderzoekt de mogelijkheden in de toekomst trainingen gebruik AED voor vrijwilligers van sportverenigingen aan te bieden. 

Speel-o-theek ’t Noot blijft open

Op 19 mei 2010 is deze mededeling te lezen op de website van webregio.

Volgens Webregio blijft de Speel-o-theek in wijkcentrum 't Noot  ook na de zomervakantie gewoon open. De vrijwilligers zullen deze, met ondersteuning van Clup, draaiende gaan houden. Dit is het resultaat van de besprekingen tussen de gemeente Purmerend, de werkgroep Speel-o-theek en Clup Welzijnswerk Purmerend.

Voor de leden verandert er niets. De huidige ontmoetingsplek in Wijkcentrum 't Noot voor ouders met kinderen en de speelgoeduitleen blijven gewoon bestaan. Ook zullen er weer kinderactiviteiten worden opgestart en natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom.

Moestuin kinderparadijs officieel open

De kinderen lieten het vuurtje stoken en hutten timmeren even achter zich en luisterde naar manager  Wouter van Clup. Hij bedankte de Wijkkerngroep Wheermolen voor hun initiatief en bijdrage, die een moestuin in het kinderparadijs mogelijk maakte.

Met het planten van een pruimenboom werd zaterdag 22 mei de moestuin in het kinderparadijs officieel geopend. Samen met begeleidster Nancy  werd de boom in de aarde gezet en onder luid applaus werd een bord onthuld met als tekst “ van zaadje naar gaatje”. In de tuin stonden al een aantal sla planten, zaaigoed wat al eerder was uitgezet had jammer genoeg de nachtvorst niet overleefd. Een kruiden kruiwagen had het wel gered en stond in de zon te blinken op deze mooie moestuin.
Het bord werd door Wouter en Simon, van de wijkkerngroep, op een mooie plaats gezet en het was tijd voor een hapje en een drankje. De kinderen gunden zich er nauwelijks tijd voor, het vuur moest weer opgepord worden en de spijkers gingen het hout weer in.

Overhandiging ontwerpschets in het Kinderparadijs

Maandag 31 mei 2010 is de uitgewerkte schets van de ideeën voor een nieuw (water-)speelelement uitgereikt door Harry Mars van Overes Creating Communities aan Het Kinderparadijs. Het ontwerp werd in ontvangst genomen door Els de Back, directeur van Clup Welzijnswerk.
Kinderen, buurtbewoners, vrijwilligers en deskundigen hebben op 3 mei jongstleden samen ontworpen en getekend aan het (water) speelelement in het Kinderparadijs. Op de schets zijn de ideeën visueel uitgewerkt door ontwerper Edward van Schooten (zie bijlage). Zaterdag 5 juni zal er tijdens de Waterland Zwem Estafette (initiatief van de Lionsclubs uit Purmerend) gezwommen worden door 20 teams om geld bij elkaar te zwemmen voor een nieuw te realiseren speelelement in het Kinderparadijs. 

Aan het tot stand komen van het ontwerp zijn diverse partijen betrokken. Met gesloten beurs werken Intermaris Hoeksteen, de gemeente Purmerend, Anne Elsen Milieu-Advies, Clup Welzijnswerk en 3 dE Visual onder de leiding van Overes Creating Communities samen. De oorsprong van deze bijzondere samenwerking is tot stand gekomen op het Betrokken Ondernemen Purmerend (BOP) diner in september 2009. Het BOPdiner heeft als doel ondernemers en non-profit organisaties samen te brengen om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Fusie tussen de Wooncompagnie en Wherestad gaat niet door

 

 

Uit het vooronderzoek en de gesprekken die zijn gevoerd tussen de twee woningcorporaties die actief zijn in de Wheermolen is gebleken dat er geen grond is voor een fusie. Dit hebben beide partijen naar buiten gebracht in een persbericht. Voor meer informatie klik hier

“Zo klinkt mijn wijk” zoekt meer deelnemers

Ter gelegenheid van “Purmerend 600” organiseert Muziekschool Waterland in samenwerking met CLUP en het comité Purmerend 600 het project “Zo klinkt mijn wijk”. Op vrijdag 18 juni trekken er muzikale optochten vanuit verschillende wijken in de stad naar het centrum van Purmerend, waar een grote apotheose zal plaatsvinden op de Koemarkt. Het is de bedoeling dat er langs de routes muzikale ontmoetingen plaatsvinden met muziek-, zang en dansgroepen uit de wijken, en dat deze groepen zich aansluiten bij de optocht. De muziekschool is nog op zoek naar meer groepen of solisten die het leuk lijkt om aan dit bijzondere project mee te werken.

Op 18 juni zullen om 18.30 uur drie muzikale optochten vertrekken vanaf wijkcentra van in de diverse stadsdelen om twee uur later op de Koemarkt te arriveren. De kern van deze groepen bestaat uit koper en slagwerk, maar ook koren en dansgroepen doen mee. Docenten van de muziekschool componeren speciaal voor deze gelegenheid drie stukken voor de fanfares met slagwerk. Deze stukken worden in drie repetitiedagen ingestudeerd. Het repetitieschema staat op de weblog  Er kunnen nog veel meer muzikanten en dansers en dj’s en koren, bandjes etc. meedoen.
Het is de bedoeling dat er onderweg ontmoetingen zijn met andere muziekstijlen, bijvoorbeeld een hardrockband, blokfluitensemble of accordeonist. Ook naar die mensen is de muziekschool nog op zoek. Zo stelt de organisatie stelt zich voor dat er uit een dakraam een blokfluitensemble klinkt, er een boerenkar met daarop een bandje meerijdt, een piano uit huis gesjouwd is en onder een partytent op de stoep langs de route staat en een groepje harpen in een plantsoen zit te spelen.

Wie het leuk lijkt om mee te doen met zijn band, muziekgroep of anderszins, of wil je meer informatie wil over dit `community art´ project, die kan dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wie daar behoefte aan heeft kan begeleid worden door mensen van de muziekschool.

 

Leerlingen 't Prisma op zoek naar het leukste boek

bron webregio 14 april 2010

85 leerlingen van de Oecumenische basisschool 't Prisma in de Wheermolen hebben in een speciaal ontworpen Kinderjurybus les gekregen van Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent bij dagblad Trouw. De leerlingen leerden op welke manieren ze een boek kunnen beoordelen. Dit in het kader van de Nederlandse Kinderjury, waarbij alle kinderen tussen 6 en 12 jaar hun stem mogen uitbrengen op hun favoriete boek.  

 De Kinderjurybus rijdt dit voorjaar door het hele land. Aan boord bevinden zich een klein museum, een heleboel boeken en een chique chauffeur. 

Docente Irene Pieters vertelt: “De leerlingen vonden het schitterend! Ze hebben enorm veel geleerd over boeken, de manier waarop je boeken beoordeelt én waar je op moet letten bij een beoordeling. Ik vond ook dat Bas Maliepaard het fantastisch deed en hartstikke leuk met de kinderen communiceerde. Hij las voor uit een boek en vroeg de kinderen woorden op te schrijven die bij hen bleven hangen. Op die manier werd een woordveld gemaakt. Aan de hand hiervan kwam een omschrijving van het boek. Dat vonden de kinderen heel interessant.”

Kinderboekenrecensent Bas Maliepaard leerde de kinderen op speelse wijze de kneepjes van het vak. Bas vertelt: “Mijn workshop behandelt de drie manieren om naar een boek te kijken: vorm, inhoud en tekst. Aan het einde van de workshop kunnen de kinderen met mijn tips aan de slag gaan en een recensie schrijven over hun favoriete boek.”

 

Opkomsttijden van de Brandweer

In juni 2005 heeft de gemeenteraad van Purmerend besloten tot de invoering van een 24 uurs bezetting in de brandweerkazerne. Dit om de opkomstijden bij een brand te verbeteren. In de commissie AZ van 22 april 2010 geeft de burgemeester een terugkoppeling over deze invoering. Sinds januari jl. is de brandweer in 44 gevallen uitgerukt voor hulpverlening en 47 maal voor een brand. Voor wat betreft de hulpverlening was de brandweer in alle gevallen binnen de normtijd van 15 minuten aanwezig. Voor de uitruk voor een brand was de brandweer in 44 gevallen binnen de normtijd van 8 minuten ter plaatse. 

grote opkomst skeelertocht

 

 

 

 

Rond 19.30 ging op de 2e pinksterdag de toertocht van start. Door de Skeelerclub werd een recreatietocht georganiseerd van 15 kilometer door de wijken van de gemeente Purmerend. De start was op de thuisbasis aan het Trimpad. Misschien dat het mooie weer meewerkte maar de opkomst was groot. Het was dan ook een vroijk gezicht al die skeelers op de stekeldijk. 

Rondleiding Heemtuin aan het Trimpad

Op zondag 6 juni a.s. geeft het IVN-Waterland weer een rondleiding in de Heemtuin aan het Trimpad in de Wheermolen. De rondleiding begint om 10.00 uur bij de ingang van de Heemtuin. Tijdens de rondleiding, die ongeveer 2 uur zal duren laat men de bijzondere waterlandse natuur zien. Zo gaat men kijken naar de orchideen die nu in bloei staan, de wateraardbei, het waterdrieblad de watermunt en nog veel meer bijzondere planten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het IVN waterland.

Oproep: Zwem mee op 5 juni voor een nieuw (water) speelobject in het Kinderparadijs!

Wethouder Mona Keizer van Sport en Cultuur opent zaterdag 5 juni de Waterland Zwem Estafette in het Spurd Leeghwaterbad. Het sportieve evenement ‘voor jong en oud’ is een gezamenlijk initiatief van de beide Lions Clubs Marktstaede en Whereland. Het bijeengezwommen bedrag gaat naar een nieuw te realiseren (water)speelelement in avonturen- en bouwspeelplaats het Kinderparadijs van Clup Welzijnswerk. Een team van circa 8 zwemmers probeert in 50 minuten tijd zoveel mogelijk gesponserde baantjes te trekken.

Resultaten ontwerpfestival (water)speelobject
Maandag 3 mei 2010 hebben vrijwilligers, kinderen en buurtbewoners mee ontworpen en getekend aan een nieuwe (water)speelplek in het Kinderparadijs. Het resultaat van het ontwerpfestival van het zal maandag 31 mei om 16.00 uur officieel overhandigd worden aan het Kinderparadijs van Clup Welzijnswerk. Het ontwerp hangt zaterdag 5 juni ook in het Spurd Leeghwaterbad.

Waterland Zwem Estafette
Vorig jaar hebben 38 teams gezwommen voor het Ronald McDonald Only Friends sportcomplex in Amsterdam Noord. Het ongelooflijke bedrag van € 24.000,- kon in september 2009 overhandigd worden aan de organisatie. Op dit moment staan 20 teams in de startblokken klaar om te gaan zwemmen. We hopen dat op de valreep nog een aantal teams zich aan zullen melden. Het belooft een leuke sportieve dag te worden. Collega’s, klasgenoten vrienden en vriendinnen, kennissen en buren: u kunt u zich nu nog aanmelden! Zwem mee voor een (nieuw) te realiseren (water)speelplek in het Kinderparadijs. Inschrijven kan op de website: www.zwemwaterland.nl

Meer informatie over het Kinderparadijs
Het Kinderparadijs ligt verscholen tussen de bomen, water en het riet, aan de rand van Purmerend. Het is een kostbaar stukje speelterrein voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Zij kunnen hier hutten bouwen, vlot varen, fikkie stoken en pannenkoeken bakken op een zelf gemaakt vuurtje. Voor veel kinderen een écht speelparadijs. Spelen in het kinderparadijs is gratis. De openingstijden: woensdag en zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur en donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. In schoolvakanties gelden aangepaste openingstijden. Kijk voor tijden en activiteiten op: www.clup.nl

Op 5 juni is het zo ver.

Twee jaar is er voorbereid en dat betekent:
bedenken, mogelijkheden nagaan, mensen om je heen verzamelen, bespreken, uitwerken, rijpe en groene plannen scheiden, contact opnemen met mogelijke deelnemers, vrijwilligers om de zaken in goede banen te leiden  en niet te vergeten de financiële,  de materiële  en technische hulpbronnen.

Maar ook  een vergunning aanvragen, toestemming krijgen, controleren of het allemaal klopt.
En ten slotte  indelen, schema’s maken , schema’s doornemen en weer aanpassen.

En zo zal ik nog wel wat activiteiten zijn vergeten die de werkgroep heeft verricht om op 5 juni aanstaande een leuk feest voor de bewoners van Wheermolen neer te zetten.

Zoals het er nu naar uitziet zijn we nog afhankelijk van het weer en de stemming van de deelnemers.
Maar zo als altijd zijn er op het laatste moment nog hobbels weg te poetsen en daar zijn we tijdens het schrijven van deze tekst druk mee bezig.

De folder waarin het feest wordt aangekondigd  komt een dezer dagen bij u in de bus (klik hier voor het prgramma)  samen met de wijkkrant.

Bij voorbaat wil ik de  werkgroepleden Frank Andriessen ( CLUP), Ina van Oostrom  en Jos van Gelderen (beiden namens de winkeliersvereniging Makado) en de Wijkkerngroepleden Ans Biervliet, Henk de Kruijf  
en Simon Slagt bedanken voor hun inzet.
Natuurlijk mogen we ook de vrijwilligers uit de wijk en de studenten  die deelnemen via hun maatschappelijke stage niet vergeten daarin te betrekken.
Net als de  deelnemers namens hun sportvereniging, de dansers, de groep Surinaamse contactvrouwen, de band, de koetsier, fotograaf Robert Khoe, de zanggroep en de EHBO.
En dan last but not least degenen die de middelen verschaften om het feest mogelijk te maken.

Uiteraard ben ik vereerd met het feit dat onze Burgemeester Don Bijl en de voorzitter van de stichting Purmerend 600, de heer Teun van Dam,  hebben toegezegd mee te rijden in de koets ter opening van het feest.
Deelnemende verenigingen zijn:
Gymnet, Kodokan, Teakwondo center, roeivereniging de Where,  tafeltennisvereniging Nootwheer, Contactvrouwenwerk Surinaamse vrouwen Purmerend , Linedancers van ‘t Noot, Werelddansgroep De Inval,  Drumband Ram, de jeugdbrandweer en zanggroep Wij willen zo graag,

Joop de Winter,  voorzitter werkgroep Wijkfeest Wheermolen

 Met dank aan: HSB, Hoveniersbedrijf Lageveen, Purmerend 600 jaar Stad, de winkeliersvereniging
Makado, Rijser Grafische Communicatie en het Waterlands Archief.

Op 17 mei a.s. organiseert de gemeente Purmerend een informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan Wheermolen.

De huidige bestemmingsplannen van de wijk Wheermolen zijn verouderd. Het bestemmingsplan omvat een groot deel van Wheermolen en het groengebied Dwarsgouw.

 In een bestemmingsplan staan regels die bepalen wat er met de ruimte mag gebeuren. Het gaat vooral om regels over het gebruik van gronden en om bouwregels. Bijvoorbeeld: waar zijn woningen toegestaan of hoe groot mogen de woningen zijn?

Andere bestemmingsplannen in Wheermolen
Voor de tweede fase van de herontwikkeling: de herontwikkeling van het pand aan de Kometenstraat 2-4 (nu dansschool, straks appartementen) en de realisatie van een woonwagenterrein aan de Vrouwenzandstraat worden aparte bestemmingsplannen opgesteld (zie overzicht).

 Inspraak en informatie
Op 17 mei 2010 organiseert de gemeente van 17.00 uur tot 19.30 uur een inloopinformatiebijeenkomst in wijkcentrum 't Noot aan de J.P.Grootstraat 1 te Purmerend. 

Het voorontwerp bestemmingsplan Wheermolen 2010 ligt van dinsdag 11 mei 2010 tot en met maandag 21 juni 2010 tijdens openingstijden ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

En voor de eerste keer op de nieuwe Koemarkt!
VOORJAARSKERMIS PURMEREND DIT JAAR TIEN DAGEN

 
Op vrijdag 7 mei opent burgemeester Don Bijl om 14.00 uur met een surpriseact de kermis. De kermis staat in het Centrum en duurt dit voorjaar extra lang: van vrijdag 7 tot en met zondag 16 mei. De locaties zijn: de Koemarkt, Kalversteeg, Plantsoenstraat, Looiersplein, Achterdijk en Gedempte Where.

De kermis staat dit jaar voor het eerst op de nieuwe Koemarkt en duurt tien dagen. Er zijn ruim vijftig attracties, waarvan veel nieuwe. Bijvoorbeeld 'Around the World', een zweefmolen tot maar liefst zestig meter hoogte en 'New York, New York', een loopspookhuis over meerdere etages in een kopie van de stad New York. Ook het grootste mobiele reuzenrad (tot 55 meter hoogte) van Europa staat er.

 Het Kinderparadijs krijgt een nieuw waterspeeloject!

Op maandag 3 mei kunnen kinderen tussen 11 en 16 uur mee ontwerpen en tekenen aan het nieuwe (water)speelobject in het Kinderparadijs. Waar kan deze het beste komen? Wat zijn de ideeën over hoe je met water in het Kinderparadijs kunt spelen op een leerzame manier? Er zijn verschillende tekenworkshops waaraan iedereen op een leuke manier kan meedoen. Ook ouders, ‘buren’ en andere belangstellenden zijn welkom om mee te denken, praten en tekenen over de nieuwe waterspeelplek.  

 Het festival is het resultaat van deelname aan het BOP-diner in september 2009. Het BOP-diner wordt jaarlijks georganiseerd door Clup Welzijnswerk en de initiatiefgroep Betrokken Ondernemen Purmerend (BOP). Doel ervan is samenwerking en uitwisseling tot stand te brengen tussen het lokale bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke instellingen in de non-profitsector. Het Kinderparadijs maakte tijdens het diner een match met Overes Creating Communities. De match bestaat uit het organiseren van een interactief ontwerpproces voor de gebruikers (kinderen), opvoeders en andere belangstellenden om tot een ontwerp te komen voor een nieuw speelobject in het Kinderparadijs. Als tegenprestatie zal Het Kinderparadijs haar accommodatie beschikbaar stellen voor een relatiebijeenkomst van Overes.

 Gedurende het proces zijn er meerdere partijen betrokken geraakt bij het ontwerpfestival, waaronder Anne Elsen Milieu Advies, gemeente Purmerend, 3 d E Visual en Intermaris Hoeksteen. En de Purmerendse Lionsclubs hebben toegezegd dat de opbrengst van de jaarlijkse zwemestafette op 5 juni in het Leeghwaterbad naar het nieuwe (water-) speelobject in het Kinderparadijs zal gaan.

Bloemen planten in ’t Noot
Op dinsdag 20 april organiseerde de werkgroep 55 + en  Clup een voorlichting over het planten in bloembakken op het balkon en in de tuin.
De zaal was veranderd in een bloemenzee en nadat iedereen koffie of thee voor zich had begon Rinske de Boer te demonstreren hoe je plantenbakken  vult en waar je op moet letten. Ze vertelde boeiend over hoe je kleuren en soorten combineert, de juiste aarde en voeding geeft en ging in op vragen van de toehoorders. Zoals wat voor planten kan ik nemen op tien hoog met veel wind? Ze maakte bakken op met eenjarige bloeiende planten en liet zien hoe je een hangmand ( hangingbasket ) vult en voorziet van een drainage. Ook over vaste planten werd gesproken en ze demonstreerde hoe je in een grote pot een kruidentuin met allerlei soorten kan samen stellen en er ook nog goed uitziet.
Het was een leuke en ook leerzame middag en na een hartelijk applaus voor Rinske en een dankwoord van de werkgroepvoorzitter gingen de bezoekers met een plant onder de arm tevreden naar huis. (zie verder bij werkgroep 55+)

Luilak dance event in het Leegwaterpark

 

 

Vrijdag 21 mei a.s. is er weer het jaarlijkse luilakfeest in het Leegwaterpark. Iedereen vanaf 16 jaar kan vanaf 23.30 tot 07.00 de luilaknacht gaan vieren met veel muziek.

Skeelertocht door de Purmerendsewijken met pinksteren

Op 24 mei a.s hebben de IJs en Inline-Skateclub Purmerend en Spurd een skatetocht uitgezet door alle wijken van de stad. De tocht start ’s avonds op het terrein van de skeelerclub aan het Trimpad. De tocht van 25 kilometer gaat door de verschillende wijken. Het dragen van een helm is verplicht. Wie de tocht uitrijdt, ontvangt een deelnamecertificaat. Deelname is gratis.  


De skeelerbaan aan het Trimpad 10 is van 17.30 uur tot 19.00 uur open voor registratie.

 

Landelijke skeelercompetitie in de Wheermolen

Woensdagavond 21 april vinden er landelijke baanwedstrijden plaats op de skeelerbaan aan de Trimbaan 10 te Purmerend. Aan deze wedstrijd doen landelijk bekende rijders mee als Sjoerd Huisman en Mark Tuitert. Ook bij de dames is er een sterk deelnemersveld. Het programma bestaat uit de 500 meter series en een afvalkoers. De aanvang is 19.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website  

Bouwaanvraag voor Wheermolen-West

In het zondagochtendblad van 18 april jl. staat bij de gemeentelijke bekendmakingen dat er op 12 april jl. een bouwaanvraag is ontvangen voor het oprichten van 2 Urban villa's (26 appartementen) in de Wheermolen West. Het indienen van een bezwaarschrift is nog niet mogelijk.

Het nieuwe gemeentebestuur is in aantocht
De onderhandelaars van VVD, PvdA, Stadspartij en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. De nieuwe coalitie wil zich de komende jaren sterk maken om de lastenstijgingen voor burgers zo veel mogelijk te beperken en om de met veel inspanningen opgebouwde maatschappelijke en sociale voorzieningen in stand te houden. De economische crisis en het uitblijven van dividend van de Stadsverwarming hebben grote gevolgen voor het Purmerendse huishoudboekje. Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zullen nodig zijn om de financiële situatie van de gemeente op orde te krijgen en te houden. De titel van het akkoord is dan ook "Alle hens aan dek".

Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. Nieuw in het college is Roald Helm van de Stadspartij. Hij zal zich vooral bezig gaan houden met de fysieke leefomgeving, handhaving en kunst en cultuur. Huidig wethouder Hans Krieger van de VVD wordt eerste loco-burgemeester en portefeuillehouder Financiën, Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Ook Berent Daan van de PvdA en Mona Keijzer van het CDA werden opnieuw voorgedragen als wethouderskandidaten. Berent Daan gaat zich bezighouden met Werk en Inkomen, Economie, Onderwijs en de Stadsverwarming. Mona Keijzer wordt wethouder van WMO en Welzijn, Zorg en Jeugdzorg en Sport. De portefeuilles van burgemeester Don Bijl blijven zo goed als ongewijzigd.

Het coalitieakkoord wordt deze week voorgelegd aan de achterban van de vier betrokken partijen. Komende zaterdag zal het definitieve akkoord verspreid worden. De gemeenteraad van Purmerend bespreekt het akkoord op woensdag 21 april om 20.00 uur tijdens een openbare vergadering. De benoeming van de wethouders is eveneens voorzien op 21 april.

 

 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.