Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

veel gestelde vragen

F.A.Q

Wat is het wijkbudget:

De gemeente Purmerend stelt jaarlijks een budget beschikbaar om initiatieven vanuit de wijk financieel te ondersteunen. Het budget kan worden gebruikt om (kleine) activiteiten te financieren die de kwaliteit van de leefomgeving i de wijk ten goede komen. Daarnaast kan het wijkbudget worden gebruikt om de betrokkenheid en inzet van wijkbewoners bij hun eigen wijk mogelijk te maken.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.