Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

Historie

 

Purmerend werd groter en groter  

Als gevolg van de toenemende woningnood in Amsterdam nam in de jaren 60 de woningbehoefte toe in Purmerend. Gestimuleerd door de Rijksoverheid kwam Purmerend tot ontwikkeling. Na de bouw van de Overwhere-Zuid besloot de gemeente de wijk Wheermolen aan te leggen. Voor de ontsluiting werd over de spoorlijn de Churchillaan aangelegd die werd doorgetrokken naar de Purmerweg. Deze weg deelt de Wheermolen in een Westelijke en een Oostelijk deel van de wijk. Over de Where is in 1964 de Wheermolenbrug aangelegd.

Voor het stedenbouwkundig plan ontwierp het bureau Wieger Bruin &Vink uit Amsterdam een plan voor de ontwikeling van de Wheermolen. Het plan omvatte zestig procent hoogbouw met galerijflats tot 12 verdiepingen hoog. Op 16 maart 1962 werd dit stedebouwkundig plan voor de Wheermolen aangenomen door de gemeenteraad van Purmerend. De ontwikkeling kon beginnen.

Oktober 1963 begon aannemersbedrijf J.G. Nelis met het bouwrijp maken van het laagveengebied.   

Eind 1964 werd gestart met de bouw van de eensgezindswoningen in de Planetenbuurt. Op 7 november 1965 werden de eerste woningen in de Kometenstraat opgeleverd. Daarna volgde de scheepstypenwijk met straten als de Boeierstraat, Botterstraat en de Aakstraat.  jolstraat201974 

De eerste paal voor de bouw van de zes galerijflats aan de Meteorenweg werd op 5 oktober 1966 geslagen.

 

 Tussen 1966 en 1970 werden ook aan de Oostzijde van de Wheermolen veel flats gebouwd. Aan de Mercuriusweg zagen vier flats het licht, de vier flats aan de Anne franklaan, Rudolf Garrelstraat, Citerstraat en de Gouwzeestraat.   

Als laatste werden de flats aan de Boeierstraat en de Bernard Zweersstraat gebouwd. Ook de laagbouw groeide in rap tempo. Op 6 november 1970 werd de eerste paal geslagen voor de woningen in de Albert Schweitzerlaan. Deze 110 woningen werden gebouwd in opdracht van de woningbouwverenigingen W.C.J. Pastoors en de Volkswoning.  

Vanaf 1966 waren er langs de Boeierstraat noodwinkels gevestigd.   

In 1971 werd het winkelcentrum Makado geopend die in 1976 werd voorzien van een overkapping. Door een grote brand werd op 11 oktober 1980 een groot deel van het winkelcetrum verwoest.

Na de sloop van de Prins Willem Allexander Mavo aan de Botterstraat werd in opdracht van Wooncompagnie in 1994 op deze locatie een flatgebouw neergezet met 77 woningen voor ouderen. 

Met de aanleg van de Dwarsgouw werd het het weinige openbare groen in de wijk gecompenseerd. In de loop van de tijd werd dit gebied ingevuld met een trimbaan, de heemtuin een IJs en skeelerbaan en een manege.

In 1983 is de Wheermolen West volgebouwd.

 

 

 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.