Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

Wijkbudgetbesteding en bewonersinitiatieven

 Voor bewoners in de wijk Wheermolen kunt u voor een initiatief voor of van de buurt terecht om een bijdrage te vragen uit het wijkbudget. Dit kan zijn voor een bloembak op de openbare weg, of een groot buurtfeest, of iets anders mag ook. Doel hiervan is om de bewoners betrokken te maken bij hun wijk. Om hiervoor een aanvraag in te dienen. Mocht u naar aanleiding van de wijkbudgetbesteding of bewonersinitiatieven nog vragen hebben dan kunt u een email sturen naar: redactie

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.